2015 – Prachaticko news

http://www.prachatickonews.cz/foto/foto1132.htm

Architektonické centrum Neumannka převzalo za Město Prachatice záštitu nad účastí Prachatic na 9. ročníku mezinárodního festivalu ARCHITECTURE WEEK PRAHA 2015. V rámci projektu Hravý architekt jako součásti festivalu se děti z Prachatic, konkrétně ze Základní školy Národní, zúčastnily svými výtvarnými pracemi projektu Hravý architekt. A dokonce se do Prahy ve čtvrtek 24. září vypravily.

Text: Zdeněk Přibyl, foto: Hana Bolková, ředitelka ZŠ Národní, a FB Hravý architekt

„Půltucet kreseb dětí z prachatické Národky ze 4. a 5. tříd s motivy zajímavostí z Městské památkové rezervace v Prachaticích je až do 18. října vystaven v Rožmberském paláci Pražského hradu v rámci festivalu architektury, nad kterým převzal záštitu prezident republiky. Tématem festivalu jsou letos Památky mého kraje. Později budou kresby putovat po různých místech světa,“ řekl nám Jakub Nepustil, majitel archcentra Neumannka, které účast dětí z Prachatic v Hravém architektovi organizovalo a nemalými prostředky sponzorovalo.

Hravý architekt je mezinárodní výtvarně – architektonický projekt pro děti ze základních škol. Koná se druhým rokem. Základní škola Národní je jednou ze čtrnácti škol v České republice, které se do projektu zapojily. Účast dětí z Prachatic má letos svou premiéru. Projekt v tomto roce zahrnuje 18 dalších zemí z různých míst světa, například Itálie, Brazílie či Maroka a Peru.

O co se v mezinárodním projektu Hravý architekt jedná? „Jednoduše řečeno – jde o to, dát dětem šanci. Jsou ve věku, kdy se dobře vyjadřují kresbou či malbou. Nevadí, že z nich ze všech asi nebudou architekti, ale rozhodně si vyzkoušejí své možnosti, poznají nové hodnoty, rozšíří si svůj kulturní obzor. Záleží jen na nich, co si do života odnesou. My jim dáváme tuto šanci,“ vysvětlil Jakub Nepustil z Neumannky.

Dříve než mohlo 25 dětí vyrazit na Pražský hrad, měly za úkol výtvarně ztvárnit památky Prachatic. „Již v minulém školním roce šly děti do historického centra našeho města a zde je opravdu z čeho vybírat. Děti si památky rychle “rozebraly”, všechny za pomoci pedagogů vyfotografovaly, a ve škole se potom již podle fotografií několik hodin malovalo, kreslilo, lepilo. Dovoleny byly všechny výtvarné techniky, nutné bylo pouze zachovat formát A3,“ vysvětlila ředitelka ZŠ Národní Hana Bolková.

„Velmi milým zpestřením bylo setkání s panem Ing. arch. Jakubem Nepustilem, který je spoluorganizátorem této akce. Děti pozval do svého ateliéru a zajímavě vyprávěl o Živé architektuře. Bylo to zamyšlení o prostředí kolem nás a jaký význam má. Pokud má místo nebo objekt nějakou energii, kdy ji ztrácí nebo jak ji dodat, aby prostředí bylo
smysluplné a přátelské pro náš život. Vše bylo doplněno obrázky a děti povídání velmi zaujalo,“ dodala ředitelka Hana Bolková.

Na výstavu do Rožmberského paláce Pražského hradu putovalo šest vybraných obrázků, které reprezentovaly Prachatice a ZŠ Národní. „O tom, jak naše obrázky obstály v konkurenci stejně starých českých, ale i zahraničních žáků, jsme se všichni přesvědčili 24. září, kdy jsme výstavu navštívili. Také pro nás byla připravena prohlídka Pražského hradu, výtvarný ateliér a výstava architektury. Děti obdržely dárky od organizátorů a partnerů projektu,“ uvedla Hana Bolková a doplnila: „Největší dík patří Ing. arch. Nepustilovi, který naši výpravu celý den doprovázel, vyprávěl mnoho zajímavého o stavebních skvostech Pražského hradu a zajistil pro nás autobus.

Účast Prachatic v prestižním festivalu ARCHITECTURE WEEK, jehož je Hravý architekt součástí, se zrodila už před rokem. Vloni v říjnu totiž navštívila město na pozvání  inženýra architekta Jakuba Nepustila z Neumannky skupina zahraničních architektů a památkářů zapojených do festivalové diskuse na téma Památky mimo centrum. Skupina měla mezinárodní složení pod vedením paní Marie Noel Tournoux z Paříže za UNESCO, což je organizace Spojených národů pro vědu, kulturu a vzdělávání.

Byli tu velmi spokojeni, a na základě této akce následovala pozvánka pro Prachatice k účasti v letošním ročníku projektu. „Přišlo mi, že by byla škoda pro děti i pro naše město takovou možnost nevyužít,“ uvedl Jakub Nepustil. A když radnice na nabídku nereagovala, ujal se organizace sám.