Předvánoční setkání v Plzni

V pondělí 11. 12. 2017 jsme uskutečnili na půdě plzeňského biskupství setkání, na kterém děti ze ZUŠ Plzeň předali maketu panu biskupovi Tomášovi Holubovi. V rámci letošního projektu Hraví stavitelé chrámu zaměřeném na baroko jsme navázali spolupráci se čtyřmi školami a to z Plzně, Ostravy, Prahy a Přelouče. Každá škola dostala k uměleckému zpracování jednu maketu. Makety byly vystaveny na výstavě v Clam-Gallasově paláci v Praze a ve WHC UNESCO v Paříži. Nyní dětem makety vracíme, aby je mohly slavnostně předat povolané osobě.

Děti ze ZUŠ Plzeň, pod vedením pana ředitele Karla Syky, zpracovaly maketu průčelí plzeňského biskupství. Tato maketa sklidila na výstavách všeobecný úspěch. Návštěvníci se u ní často zastavovali a nevěřili, že to opravdu je dílo dětí.

 

Autorem makety je Aleš Marboe.

Pan biskup si se všemi dětmi podal ruku, stihl se naučit jejich jména a pozval je dokonce do své kanceláře, kde jim ukázal nástěnnou malbu na stropě, kterou inspirovala pýcha plzeňské katedrály sv. Bartoloměje, Plzeňská Madona. Také dětem udělal malou autogramiádu a všem jmenovitě podepsal PFka s přáním požehnaných svátků.

Děti na oplátku přinesly své grafiky s plzeňskou tématikou. ZUŠ Plzeň jako jediná základní umělecká škola dělá se svými žáky litografii.

Příští pondělí budeme dělat další setkání , tentokrát v Ostravě.