O projektu Hravý architekt

Základní informace o projektu Hravý architekt

Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol, konaný v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha

Organizátoři: Hravý architekt, z.s.

Cíl projektu:
• přiblížit dětem základních škol adekvátní formou architekturu a začít je vychovávat k jejímu vnímání
• poučit je o profesi a práci architekta
• vysvětlit jim dále, co je architektonické dědictví a proč je důležité se o ně zajímat a pečovat o ně
• přiblížit jim význam kvalitní architektury pro každodenní život
• poukázat na propojení mezi různými obory i výtvarným uměním

Projekt Hravý architekt obsahuje:
• vzdělávací část – přednášky architektů, památkářů a teoretiků architektury na základních školách
• výtvarná část – děti nakreslí obrázky architektonických památek
• výstava obrázků

Projekt Hravý architekt probíhá během celého školního roku, protože je rozšířen o edukační (vzdělávací) složku ve formě přípravných přednášek a besed dětí s architekty nebo vybranými odborníky, kteří dětem nastíní základní informace o architektuře, jejím vzniku, historii a tvůrcích. Děti rovněž absolvují se svými pedagogy procházky za architekturou jejich města. Procházky a přednášky jsou východiskem k výtvarné části projektu. Děti se seznámí s tím, jakým způsobem může být výtvarné umění spjato s architekturou (např. reliéfy, sochy, okenní vitráže, fresky, domovní znamení, chrliče, kašny, fontány, mozaiky, ozdobné prvky a detaily historických objektů – okna, římsy, dveře, štíty) a uvedené prvky výtvarně zpracují vhodně zvolenou výtvarnou technikou (tempera, akvarel, tisk, koláž, linoryt, perokresba, kresba tužkou, uhlem atd.) na papír formátu A3.