Natáčení v ZŠ Lupáčova

V pátek 11. 5. 2018 jsme v ZŠ Lupáčova na Praze 3 natáčeli spolu s ČT:D část  reportáže o Hravém architektu. Zároveň jsem se mohli podívat, jak si děti s letošním tématem poradily a co jim paní učitelka vymyslela za aktivity.

Na natáčení jsme pozvali i paní starostku Prahy 3 Ing. Vladislavu Hujovou, která dětem stručně řekla, co je důležitého na architektuře a co bude v blízké budoucnosti potřeba v rámci Prahy 3 řešit v této oblasti.

Také proběhla odborná přednáška pro třídu a to z úst Ing. arch. Václava Aulického. Pan architekt děti provedl, jak lidé bydleli od pravěku až po současnost. Vyzdvihl důležité aspekty práce architekta a také zmínil celou řadu kladných i záporných stránek své práce.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

Reportáž se bude vysílat po vernisáži výstavy v Senátu (22. 5.) buď v úterý nebo ve středu ve Zprávičkách na ČT:D.

Památky mého kraje v Senátu PČR

Přípravy výstavy v Senátu jsou v plném proudu. Letošní ročník odstartujeme ve velkém stylu v zahradách Valdštejnského paláce 22. 5. 2018 od 10.00. Vernisáže výstavy průřezové kolekce Památky mého kraje se zúčastní až 400 hravých architektů.

Kancelář Senátu, která celou událost hostí, připravila bohatý doprovodný program. Děti tak zažijí koncert, bubenický workshop, výtvarné dílničky a další.

Výstava bude trvat do 28. 6. a bude volně přístupná veřejnosti v době otevíracích hodin zahrady: pondělí až pátek 7:30-18:00 hod., víkendy 10:00-18:00 hod., od června otevřeno do 19:00 hod.

Setkání s kardinálem Dukou

Dne 27. 2. 2018 proběhlo poslední setkání a předání maketu v rámci loňského ročníku Hraví stavitelé chrámů. Maketu Matyášovy brány vytvořil Aleš Marboe a výtvarně ji zpracovaly děti z DDM Praha 6. Jmenovitě. Vilém a Tadeáš Charwot a Anička Doležalová.

Maketu jsme předávali panu kardinálovi Dominiku Dukovi. Za Hravého architekta se zúčastnil pan předseda spolku Petr Ivanov a ředitelka projektu Marta Kolmanová. Městkou část Praha 6 prezentovala paní architekta Eva Smutná a děti ze školy Petřiny – sever (třída 5.B) za doprovodu paní ředitelky Jany Kindlové.

This slideshow requires JavaScript.

Po předání makety, pamětního listu a dárků si s námi pan kardinál poseděl v sálu arcibiskupů, kde nám povyprávěl něco o historii arcibiskupského paláce a minulých arcibiskupů. Poté nás vzal pan knihovník – expert na historii paláce – spolu s panem sekretářem na komentovanou prohlídku. Děti mohly vidět gobelíny v místech, kde se natáčel film Amadeus a za kterými dveřmi pan kardinál pobývá. Navštívili jsme společně kapli a na závěr nás vzal tajným schodištěm ve zdi až na střechu paláce, kde na nás čekal fantastický výhled na Prahu.

Dětem se vůbec nechtělo domů a strávili jsme zde tak plné dvě hodiny.

 

This slideshow requires JavaScript.

Mezinárodní den dětí v Senátu PČR

Dne 22. 5. 2018 chystáme velkou průřezovou výstavu, která odstartuje
letošní ročník Hravého architekta. Výstava se bude konat pod záštitou první místopředsedkyně senátu PČR paní Miluše Horské ve Valdštejnském paláci a v jeho zahradách.

Výstava pokryje posledních pět let Hravého architekta. Vybereme to nejlepší, co se k nám za tu dobu dostalo. Expozice potrvá v zahradě celý měsíc a bude volně přístupná veřejnosti.

Ve čtvrtek 22. 5. 2018 proběhne vernisáž, kam pozveme děti zejména z Prahy, které se budou účastnit letošního ročníku 100 let hravé architektury. Termín je zvolen tak, že akorát budou mít domalována svá díla a za odměnu tak budou moci strávit pěkný květnový den venku, podívat se, co kreslily děti před nimi a obecně si užívat doprovodný program, který pro ně chystáme.

Výstava bude trvat od 22. 5. do 28. 6. 2018

 

Setkání v Pardubicích

V pořadí již třetí setkání. Ve čtvrtek 11. 1. 2018 jsme předávali prvnímu náměstkovi hejtmana Pardubického kraje panu Romanu Línkovi maketu Slunečních hodin z národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Maketu vytvořil Aleš Marboe a dotvořily ji děti ze ZUŠ Přelouč (Najbrtová Aneta, Kutelwascherová Pavla, Loužilova Pavla, Stainerová Michaela).

Setkání proběhlo ze přítomnosti pana architekta Miroslava Řepy. Děti ze ZUŠ Přelouč se bohužel nemohly dostavit, protože měly ten den talentové zkoušky a nebylo již možné celou schůzku přeorganizovat. My jím tímto přejeme hodně úspěchů nejen v jejich akademickém životě a doufáme že jejich výtvarný talent jim otevře další dveře v jejich životech.

Pracovní listy 2018

Připravili jsme opět pracovní listy, které dostanou k dispozici děti, účastnící se projektu. Tyto listy dětem vysvětlují problematiku vybraných stylů za posledních sto let. Navíc obsahují úkoly, které pomohou dětem ukotvit nabytou znalost a pochopit principy uplatněné ve stylech.

Můžete si sami vyzkoušet a prohlédnout zde:

Pracovní Listy 2018

Zpětná vazba ze ZŠ Chotěšov

Jsme rádi za zpětnou vazbu a to zejména od dětí. Proto jsem poprosili, zda li pro nás děti nemají nějaké vzkazy, abychom věděli, že to co děláme má pro děti smysl a také abychom napravili své nedostatky.

Jako první zareagovala ZŠ Chotěšov. V galerii se můžete podívat na krátké slohové práce a hodnocení dětí.

This slideshow requires JavaScript.

Také nám paní učitelka Hana Duffková poslala fotografie z prohlídky v Clam-Gallasově paláci, tak se můžete podívat, jak si to děti užily.

This slideshow requires JavaScript.

Druhé předvánoční setkání v Ostravě

V pondělí 18. 12. 2017 proběhlo druhé setkání, kde jsme předávali maketu. Děti z Přírodovědného gymnázia PRIGO dostaly ke zpracování maketu průčelí kostela Navštívení Panny Marie ve Frýdku.

V krásné atmosféře po třetí adventní neděli děti slavnostně předaly hotovou maketu panu biskupu Františku Václavovi Lobkowiczovi za přítomnosti 1. náměstka hejtmana moravskoslezského kraje pana Lukáše Curyla.

Maketu zhotovil Aleš Marboe.

Maketa před zpracováním

Pour Féliciter 2018

Spolek Hravý architekt vám přeje vše nejlepší do nového roku. Hodně úspěchů, zdraví a radosti po celý rok 2018.

V současné době pilně připravujeme nový ročník s tématem 100 let hravé architektury. Téma jsme vybrali, aby korespondovalo s velký státním výročím, které budeme příští rok slavit – sto let od založené samostatné Československé republiky.

Už nyní vidíme, že tento ročník bude velmi úspěšný. Registrujeme ohromný zájem a to jak z České republiky tak ze zahraničí.
Státy, které se zúčastní v roce 2018 projektu: Arménie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Čína, Francie, Německo, Izrael, Itálie, Jižní Korea, Litva, Mexiko, Maroko, Peru, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Taiwan, Velká Británie, Spojené státy.

Hlásíme i rekordní účast z české republiky.

31. 5. 2018 naplníme budovu Senátu PČR, kde chystáme průřezovou výstavu děl dětí za posledních pět let. Akce se koná za podpory 1. místopředsedkyně senátu paní Miluše Horské. Budeme slavit mezinárodní den dětí, na děti kromě výstavy bude čekat bohatý doprovodný program, hudební vystoupení, výtvarné dílny a další. Akce připadá na termín, kdy by účastnící se děti měly mít akorát dokresleno a tak zde chceme celý ročník odstartovat.

V září otevřeme výstavu v Mánesu, kde bude až do půlky října. Výstava bude přístupná veřejnosti a těšit se můžete i na interaktivní objekty. Po této výstavě plánujeme převoz na Slovensko a pak v úzké spolupráci s českými centry i dál do světa.

Předvánoční setkání v Plzni

V pondělí 11. 12. 2017 jsme uskutečnili na půdě plzeňského biskupství setkání, na kterém děti ze ZUŠ Plzeň předali maketu panu biskupovi Tomášovi Holubovi. V rámci letošního projektu Hraví stavitelé chrámu zaměřeném na baroko jsme navázali spolupráci se čtyřmi školami a to z Plzně, Ostravy, Prahy a Přelouče. Každá škola dostala k uměleckému zpracování jednu maketu. Makety byly vystaveny na výstavě v Clam-Gallasově paláci v Praze a ve WHC UNESCO v Paříži. Nyní dětem makety vracíme, aby je mohly slavnostně předat povolané osobě.

Děti ze ZUŠ Plzeň, pod vedením pana ředitele Karla Syky, zpracovaly maketu průčelí plzeňského biskupství. Tato maketa sklidila na výstavách všeobecný úspěch. Návštěvníci se u ní často zastavovali a nevěřili, že to opravdu je dílo dětí.

 

This slideshow requires JavaScript.

Autorem makety je Aleš Marboe.

Pan biskup si se všemi dětmi podal ruku, stihl se naučit jejich jména a pozval je dokonce do své kanceláře, kde jim ukázal nástěnnou malbu na stropě, kterou inspirovala pýcha plzeňské katedrály sv. Bartoloměje, Plzeňská Madona. Také dětem udělal malou autogramiádu a všem jmenovitě podepsal PFka s přáním požehnaných svátků.

Děti na oplátku přinesly své grafiky s plzeňskou tématikou. ZUŠ Plzeň jako jediná základní umělecká škola dělá se svými žáky litografii.

Příští pondělí budeme dělat další setkání , tentokrát v Ostravě.

This slideshow requires JavaScript.

Brazílie

Město, Stát: Cabo Frio – RJ, Brazílie

Název ZŠ: Escola Rocha, dos Pássaros

Ředitel: André Rocha

Web: www.escoacantodospassaros.com.br

O škole:
Escola Canto dos Pássaros je soukromá škola, která leží v Cabo Frio v Brazílii. Učíme děti od mateřské školky až po střední školu, máme přes 800 studentů. Svou práci děláme s vášní a láskou, studenty vzděláváme přes 36 let. Jsme hrdí na to, že našima rukama procházejí budoucí osobnosti.

Lektoři: André Rocha

Téma lekce: Barokní památky Cabo Frio, Brazílie

Zúčastněné děti (třída 3. A a 4. A):
Andrian Guiherme Machado Marques, Albano Cordeiro Reis, Ana Laura de Araújo Costa, Beatriz de Cunha de SanťAnna, Beatriz Sousa Fernandes, Breno Moreira Valadares Andrade, Daniel Afonso Tito, Eduarda Salles Velloso Lopes, Gabriela Pereira de Souza, Isabella de Freitas Leal, Jan henry Amaral Cotting, Júlia Eblen Guimäes, Larissa Studart Stamile Vieira, Letícia Maldonado de Freitas, Malu Arvellos Lopes, marina Ribeiro Monte, Matheus Pereira Dos Santos, Nicolly Gomes de Azevedo, Rafael Cedro Lima, Valentina Vanzato Vicioli, Victor Manoel Silva Schuab Viera, Victória Cristina Trancoso de Souza, Yanko Seraphim Gomes Dantas Emiliano D´ Valois, Zandor Cameiro Rocha, Anna Laura de Lima Cury, Breno Eduardo Martins do Carmo, Danilo Gama Smarzano da Igreha, Davi Poças de Lacerda, Enzo dos Santos Deigado de Almeida, Enzo Megre Ziller, Iago Abreu Quintanilha,Isabel Azevedo Jungblut Ramos, Isadora Andrade Araujo Silva, Joana Campos de Abreu, José Carlos Magno de Sá Dreire Sobrinho, Julia Toste Martins, Luis Arthur Oliveira Brêtas, Luiz Henriquw trindade Morgado, Marcos Paulo Macedo da Rocha Mendes, Marina de Oliveira Donna, Nicholas Macedo Santana Velodo Antunes, Nicole Alves Rodrigues, Radaella Araújo Fabria, Rodrigo Jales Carneiro da Silva, Theo Arrigoni Ferreira, Victória Busin Duarte

Popisky fotek:

 1. Kostel a ulice, Matheus pereira dos Santos, 9 let.
 2. Konvent, Rafael Cedro Lima, 9 let.
 3. Barokní klášter, Victor Manoel Viera, 9 let.
 4. Starý brazilský kostel, Valentina Vicioli, 9 let.
 5. „Lano“ v náboženství, Arthur da Costa, 9 let.
 6. Staré město Cabo Frio, Ana Laura Kemp, 9 let

Obrázky dětí:

This slideshow requires JavaScript.

Fotografie ze školy:

This slideshow requires JavaScript.

Seznam škol

Seznam zúčastněných škol

Česká republika 2018

Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou
Základní škola Hroznová, Brno
Základní škola Dukelská, České Budějovice
Základní, základní umělecká a mateřská škola Frýdlant
Základní škola Štefánikova, Hradec Králové
Základní škola Kadaň
Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary
Základní škola Mikulov
Základní škola Most
Základní a mateřská škola Demlova, Olomouc
Přírodovědné gymnázium PRIGO
Základní škola Provaznická, Ostrava-Hrabůvka
Základní a mateřská škola Jana Husa, Písek
Základní škola Slovenská, Praha 2
Základní škola Lupáčova, Praha 3
Základní a mateřská škola Červený vrch, Praha 6
Základní škola Emy Destinnové, Praha 6
Základní škola Petřiny-sever, Praha 6
Základní škola Balabenka, Praha 9
Základní škola Hornoměcholupská, Praha 10
Základní škola Velká Dlážka, Přerov
Základní a mateřská škola Těšany
Základní a mateřská škola Pražská, Znojmo

Svět 2018

Ayb school, Jerevan, Arménie
Escola Canto dos Passaros, Rio de Janeiro, Brazílie
19. SU „Elin Pelin“, Sofie, Bulharsko
Country Garden Venice Bilingual school, Changsha country, Čína
Ecole primaire Saint-Valéry, Saint Émilion, Francie
Giuseppe Lombardo Radice, Benátky, Itálie
School of architecture ve spolupráci s Junglim foundation, Seoul, Jižní Korea
Šiauliai „Sandoros“ Progymnasium, Šiauliai, Litva
Budai Rajziskola – Art school of Buda, Budapešť, Maďarsko
Márieremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola, Budapešť, Maďarsko
Colegio Hebreo Sefaradi, Mexico city, Mexiko
Liceo Franco Mexicano, Mexico city, Mexiko
SzkoŁa Podstawowa nr 44 im. Jana III. Sobieskiego, Vratislav, Polsko
Základná škola Vajanskeho, Skalica, Slovensko
ZŠ s MŠ Voderady, Voderady, Slovensko
Základná škola Karpatská, Žilina, Slovensko
Základná škola s materskou školou Zavodie, Žilina, Slovensko
Colegio Hispano Británico, Tenerife, Španělsko
PS 163, ALfred E. Smith School, New York, Spojené státy Americké
Malorees Junior School, Londýn, Velká Británie

Česká republika 2017

Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou – medailon
Základní škola Dobřany, příspěvková organizace – medailon
Základní škola Chotěšov, příspěvková organizace – medailon
Základní škola Chrudim – medailon
Základní škola Lednice – medailon
Základní škola Úšovice, příspěvková organizace – medailon
Základní umělecká škola Pardubice – medailon
Základní škola Pardubice – medailon
Základní škola Plasy – medailon
25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace – medailon
Základní a mateřská škola Praha 3 – medailon
Základní škola Petřiny – sever – medailon
Základní škola Sušicemedailon
Základní umělecká škola Přelouč – medailon
Základní škola Kostelní, Tachov – medailon
Základní škola a mateřská škola Těšany – medailon
Základní škola Valtice – medailon
Přírodovědecké gymnázium PRIGO, Ostrava – medailon
Dům dětí a mládeže Praha 6 – medailon

Svět 2017
Centro Montessori Padova scuola Primaria, Padova, Itálie – medailon
ZŠ a MŠ Voderady, Voderady, Slovensko – medailon
Colegio Hebreo Sefaradi, Lomas del Cahmizal, Mexico – medailon
Colegio Santa Rosa, Colegio Divina Misericordia, Colegio Túpac Amaru and Centro educativo, Lima, Peru – medailon
Heidelsteigschule, Bamberg, Německo – medailon
Escola Canto dos Pássaros, Cabo Prio RJ, Brazílie – medailon
Groupe scholaire carlepont, Carlepont, Francie – medailon
Osnovna šola Simona Gregorčica Kobarid, Kobarid, Slovinsko – medailon
SzkoŁa Podstawowa, WrocŁaw, Polsko – medailon
Šiauliai „Sandoros“ Progymnasium, Šiauliai, Litva – medailon
Honore de Balzac, Nanterre, Francie – medailon

Svět 2016

Escola Canto dos Pássaros – Brazílie

Gymnasium Sv. Cyrila a Metoděje – Bulharsko

Základní škola Horvati – Chorvatsko

Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus – Maďarsko

State Primaria di Piteccio – Itálie

Šiaulia „Sandoros“ Progymnasium – Litva

American School – Peru

Základní škola č. 44 im. Jana III Sobieskiego – Polsko

Private Volksschule Sacré Coeur – Rakousko

El Sharq – Nazareth, Izrael

Habiluim – Ramat Ga, Izrael

Moriya – Barkai -Haifa, Izraelv

Afek school -Kibutz Afek, Izrael

Tali – Jerusalem, Izrael

Reime – Ashdod , Izrael

Yigal alon – Sderot, Izrael

Teoretické gymnasium „Nicolae Balcescu“ – Rumunsko

Oš Poljane – Slovinsko

Škola „VUK Karadžić“ – Srbsko

Poly Ppep Country Day Middle School – Spojené státy americké

Intermediate School PSIS 187 – Spojené státy americké

PS 39 – The Landmark School – Spojené státy americké

Colegio Hebreo Sefaradi – Mexiko

Svět 2015

Škola Canto dos Pássaros – Rio de Janeiro, Brazílie

ZŠ 20. dubna– Panagurište, Bulharsko

ZŠ Sveshtenik Nedelio Ivanov – Panagurište, Bulharsko

Škola Speciálního vzdělávání Xiangtan – provincie Hunan, Čína

Škola Øster Farimagsgades – Kodaň, Dánsko

CEIP Tagoror – Santa Cruz de Tenerife, Gran Canaria

Základní škola Horvati – Záhřeb, Chorvatsko

Základní škola Piteccio – Pistoia, Itálie

Komplexní institut Italo Svevo plesso Domenico Lovisato – Terst, Itálie

ZŠ Leo-Baeck – Haifa, Izrael

ZŠ Moriya-Barkay – Haifa, Izrael

Škola umění a vědy – Gilo Bet – Jeruzalém, Izrael

ZŠ Al-Sharq– Nazaret, Izrael

ZŠ Omarim – Omer, Izrael

Škola Madaim-Alon – Sderot, Izrael

Škola Habiluim – Ramat-Gan, Izrael

Ekumenická ZŠ Máriaremete-Hidegkúti – Budapešť, Maďarsko

Le Studio des Arts Vivants – Casablanca, Maroko

Škola Bet Hayladim – Mexico City, Mexico

SS.CC Recoleta – Lima, Peru

ZŠ nr 44 im. Jana III Sobieskiego – Wroclaw, Polsko

Teoretická střední škola “Grigore Moisil” – Temešvár, Rumunsko

Základná škola Karpatská – Žilina, Slovesnko

ZŠ Antona Tamaža Linharta – Radovljica, Slovinsko

ZŠ Drinka Pavlović – Bělehrad, Srbsko

Plastilinarte – Caracas, Venezuela

Česká republika 2014

Základní škola Kneslova, Brno

Dětský domov se školou, SVP a ZŠ, Býchory

Základní škola Dukelská, České Budějovice

Základní škola Za nádražím, Český Krumlov

Základní škola Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Purkyňova, Frýdlant

Základní škola Kadaňská, Chomutov

5. základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar, Jindřichův Hradec

Základní škola Školní, Kadaň

Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary

Základní škola Jana Palacha, Kutná Hora

Základní škola Lednice, Lednice

Základní škola Mikulov, Hraničářů, Mikulov

Základní škola a Mateřská škola Demlova, Olomouc

Základní škola nábřeží Závodu míru, Pardubice

Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Písek

25. ZŠ Chválenická, Plzeň

Základní škola nám. Curieových, Praha 1

Základní škola Velká Dlážka, Přerov

Základní škola a Mateřská škola Helsinská, Tábor

Základní škola Valtice, Valtice

Základní škola a Mateřská škola Pražská, Znojmo

 

Valtice

Město, Stát: Valtice, Česká republika/Valtice, Czech Republic

Název ZŠ: Základní škola Valtice, okres Břeclav

Ředitelka: Markéta Nedělová

Web: www.zsvaltice.cz

Email: katka.valtice@seznam.cz

Telefon:+420 739 436 806

 

O škole:

Naše škola se nachází v centru města Valtice, které coby jedno ze dvou srdcí Lednicko-valtického areálu patří k vyhledávaným turistickým lokalitám ČR. Najdete ji na náměstí v historické části města, nedaleko je radnice, zámek, kostel a řada dalších historicky významných staveb. V současnosti má škola přibližně 300 žáků. Třídy, tělocvična a odborné učebny poskytují žákům dostatečné prostory pro práci. Škola má zřízena tři oddělení školní družiny pro 1. stupeň a školní klub pro žáky 2. stupně. K činnostem školy se využívá rovněž rozsáhlý školní sad a školní hřiště, která se nacházejí mimo její areál. Naši žáci mohou trávit svůj volný čas ve škole i mimo vyučování, k dispozici mají množství kroužků, jejichž nabídka je rozmanitá.

 

Lektoři: Kateřina Urbánková

Téma lekce: Baroko očima dětí

Zúčastněné děti (třída 4. A):

Anna Doskočilová, Rebeka Fegyveres, Nicolas Foltýn, Tereza Husaříková, Marek Hyčka, Aleš Kapusta, Radim Klimovič, Tomáš Košulič, Radek Koudela, David Krčka, Eliška Makovská, Jan Míček, Martin Max Mlynář, Vanda Mráková, Michaela Němečková, Ondřej Polášek, Alexej Rehárik, Lucie Rubecká, Ema Rusková, Michaela Šebestová, Aneta Ševčíková, Barbora Šťastná, Karolína Tomková, Vanesa Všetičková, Ráchel Zapletalová

Popisky fotek:

 1. Barokní obraz, Aneta Ševčíková, 9 let.
 2. Valtický zámek, Tereza Husaříková, 9 let.
 3. Valtický zámek, Vanda Mráková, 9 let.
 4. Valtický zámek, Alexej Rekárik, 9 let.
 5. Barokní obraz, Tereza Husaříková, 9 let.
 6. Barokní obraz, Michaela Něměcková, 9 let.

 

 

 Obrázky dětí:

This slideshow requires JavaScript.

Fotografie ze školy:

This slideshow requires JavaScript.

Těšany

Město, Stát: Brno, Česká republika

Název ZŠ Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov

Ředitelka: Mgr. Lada Hrabcová

Web: www.zsamstesany.cz

Email: Radka.tumova@zsamstesany.cz

Telefon:+420 732 571 396

O škole:

V Těšanech se chodí do školy s potěšením. Účastníme se různých projektů, rádi soutěžíme a nejraději ze všeho máme projektové dny, kdy máme jedno téma propojené všemi předměty. Tyto dny se týkají našeho zdraví, naší krásné planety Země nebo naší historie, českých zvyků a tradic. A teď se nejvíc těšíme do Prahy, která je od nás daleko.

Lektoři: Mgr. Radka Tumová

Téma lekce: Baroko očima dětí

Zúčastněné děti (třída 4. B):

Vojtěch Čermák, Sára, Doležalová, Nela Hochmanová, Lukáš Hrouzek, Anna Jochmanová, Filip Kaman, Pavlína Králová, Erika Křížová, Monika Křížová, Josef Sadloň, Veronika Svobodová, Vít Šnajdr, Erik Zouhar

Popisky fotek:

 1. Kovárna Těšany, Erik Zouhar, 11 let.
 2. Kovárna Těšany, Monika Křižíkova, 11 let.
 3. Kovárna Těšany, Nela Hochmanová, 10 let.
 4. Zámek Těšany, Pavlína Králová, 10 let.
 5. Zámek Těšany, Veronika Svobodová, 10 let.
 6. Zámek Těšany, Sára Doleželová, 10 let.

Obrázky dětí:

This slideshow requires JavaScript.

Fotografie ze školy:

This slideshow requires JavaScript.

Tachov

Město, Stát: Tachov, Česká republika
Název ZŠ: ZŠ Kostelní Tachov, p. o.
Ředitel: Mgr. Jan Kubát
Učitelky: Mgr. Marcela Líbenková, Lucie Čepičková

 

O škole:

Naše škola se jmenuje Kostelní, protože stojí u kostela, ale gotického. Barokní architekturu v Tachově reprezentuje františkánský klášter, který jsme si důkladně prohlédli. Vnitřek byl jako obraz z nebe, protože kolem nás poletovala spousta tlustých pozlacených andílků a socha Jana Nepomuckého vypadala se svým rozevlátým oblečením jako živá. Nádherné barokní varhany jsme obdivovali s tichou úctou. A o ten úžas asi baroku šlo. A nám šlo malování této nádherné barokní stavby. Zpěvačka Anna K. nám k tomu zpívala: „Zarůstá pastvou jen pro oko… Proč jsi tak vzdálené baroko?“

Lektoři: Mgr. Marcela Líbenková, Lucie Čepičková

Téma lekce: Baroko v Tachově – františkánský klášter

Zúčastněné děti (třída 3. A):

Albová Kristýna, Banda Miroslav, Ebel Daniel, Francisti Filip, Holmanová Jasmine, Houšková Nela, Hrdlička David, Hronešová Kateřina, Kalejová Daniela, Koliha Vojtěch, Kormošová Claudia, Kormošová Leontýna, Kostohryzová Barbora, Matouš Jan, Mertl Filip, Riantová Hana, Strmisková Adéla, Svičarská Simona, Šebková Nikola, Tajcnár Vladimír, Zezula František, Khuat Tien Thinh, Ivanov Toni Tonev, Pickenhanová Lucie

Popisky fotek:

 1. Františkánský klášter v Tachově, Simona Švičarská, 9 let.
 2. Františkánský klášter v Tachově, Barbora Kostohryzová, 10 let.
 3. Františkánský klášter v Tachově, Hana Riantová, 9 let.
 4. Františkánský klášter v Tachově, Jasmine Holmanová, 9 let.
 5. Mlýn v Tachově, Vojtěch Koliha, 9 let.
 6. Vrata františkánského kláštera v Tachově, Claudia Kormošová, 9 let.

Obrázky dětí:

This slideshow requires JavaScript.

Fotografie ze školy:

This slideshow requires JavaScript.

Sušice

Město, Stát: Sušice, Česká republika
Název ZŠ
: ZŠ Sušice
Ředitel: Mgr. Čestmír Kříž
Učitelka: Mgr. Andrea Roubová
Web: www.zssusice.cz

 

O škole:

Naše škole se nachází v centru města hned vedle městské knihovny. Blízko je také bazén a řeka Otava. Do školy chodíme rádi a ještě raději se zapojujeme do různých projektů. V projektu Hravý architekt jsme nakreslili kapli Anděla strážce, kde jsme byli na procházce.

Lektoři: Andrea Roubová

Téma lekce: Baroko očima dětí

Zúčastněné děti (třída 4.A):

Andrášek Petr, Horáček Lukáš, Hošková Michaela, Houba Jan, Jandová Adéla, Kováčová Renáta, Kripnerová Nicole, Krkošková Karolína, Kučera Jakub, Marek Martin, Němec Vratislav, Ngo Quoc Toan, Nováková Aneta, Nováková Krystýna, Pavlíková Laura Elizabeta, Peňáz Zdenek, Pinas David, Slivonová Natálie, Smilek Adam, Svobodová Tereza, Šímová Jaroslava, Vyskočilová Viktorie Alena, Drha Marek, Mautnerová Markéta, Nguen Thi Hien Diu, Szwajnoch Šimon

 

Popisky fotek:

 1. Kaple Anděla Strážce, Markéta Mautnerová, 10 let.
 2. Kaple Anděla Strážce, Nguyen Thi Hien Diu (Anička), 12 let.
 3. Kaple Anděla Strážce, Vratislav Němec, 10 let.
 4. Kaple Anděla Strážce, Viktorie Alena Vyskočilová, 10 let.
 5. Kaple Anděla Strážce, Jaroslava Šímová, 10 let.
 6. Kaple Anděla Strážce, Šimon Szwajnoch, 9 let.

Obrázky dětí:

This slideshow requires JavaScript.

Fotografie ze školy:

This slideshow requires JavaScript.

 

Praha 6

Město, Stát: Praha, Česká republika
Název ZŠ: ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
Ředitelka: Mgr. Jana Kindlová
Web: www.zspetriny.cz
Email: j.kindlova@zspetriny.cz
Telefon:+420 728 819 174

O škole:

Naše základní škola ZŠ Petřiny-sever má dva různé programy. Na 1. stupni vyučujeme již řadu let v alternativním programu Začít spolu. Na 2. stupni je výuka rozšířena o výtvarná a umělecká řemesla.

Lektoři: Markéta Vondrášková

Téma lekce: Santiniho posvátná geometrie

Zúčastněné děti (třída 4.B):
Burger Joachim, Fajtl Petr, Gabčo Samuel, Gacková Viktorie, Kopečná Daniela, Kučerová Ema, Kuličová Viktorie, Lažnovský Jonáš, Lažnovský Matěj, Martinec Jan, Mccabe Damien, Mihalík Filip, Nosková Aneta, Obeidová Sara, Roesink Damian, Rusnok Lukáš, Šatan Dominik, Urbanová Lucia, Vozková Emma, Průša Matěj, Vávrová Anežka, Hrbková Eliška, Hinterholzinger Nikola, Le Guillou Emma

Popisky fotek:

 1. Čas, Lukáš Rusnok, 10 let.
 2. Totem, Dominik Šatan, 10 let.
 3. Růže, Viktorie Gackoká, 10 let.
 4. Zatmění, Ema Kučerová, 10 let.
 5. Drahokam, Sára Obeidová, 10 let.
 6. Víření, Aneta Nosková, 10 let.

This slideshow requires JavaScript.

Fotografie ze školy:

This slideshow requires JavaScript.

 

Praha 3

Město, Stát: Praha 3, Česká republika
Název ZŠ: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic
Ředitelka: Mgr. Naděžna Hrebíková
Web: www.lobkovicovo.cz
Email: pmalinova@seznam.cz
Telefon:+420 605 920 744

O škole:

Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty UK v Praze. Škola má 460 žáků, kteří studují ve 23 třídách na dvou pracovištích. Škola je díky volitelným předmětům zaměřena na matematiku a informatiku, přírodovědné předměty, sport a výtvarnou výchovu.

Lektoři:  Mgr. Pavlína Malinová

Téma lekce: Baroko očima dětí

Zúčastněné děti (třída 3.A):

Prokop Blažek, Josef Cepl, Martin Alan Dušek, Anna Dvořáková, Nella Dytko, Nikola Fesslová, Anna Hrabánková, Stanislav Kohout, Tereza Kohoutová, Amálie Kolářová, Natálie Kožušníková, Vojtěch Lacina, Ema Masopustová, Vendulka Matoušková, David Mugl, Michal Novotný, Kryštof Otta, Viktor Nicolas Palša, Robin Stránský, Kristián Terinek, Emma Sofie Trnková, Matěj Valenta, David Veverka, Karla Voborníková

 

Popisky fotek:

 1. Kostel svatého Rocha, Martin Alan Dušek, 9 let.
 2. Kostel svatého Rocha, Amálie Kolářová, 8 let.
 3. Kostel svatého Rocha, Michal Novotný, 9 let.
 4. Kostel svatého Rocha, Ema Masopustová, 9 let.
 5. Kostel svatého Rocha, Emma Sofie Trnková, 9 let.
 6. Kostel svatého Rocha, Robin Stránský, 9 let.

Obrázky dětí:

This slideshow requires JavaScript.

Fotografie ze školy:

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Plasy

Město, Stát: Plasy, Česká republika
Název ZŠ: ZŠ Plasy
Ředitelka: Mgr. Jana Průšová
Učitelka: Mgr. Hana Škopová
Web: www.zsplasy.cz
Email: h.skopova@seznam.cz
Telefon: +420 737 00 031

O škole:

Žáci 4. B, kteří se do projektu Hravý architekt se zájmem zapojili, navštěvují ZŠ, která je středně velkou školou s rodinnou atmosférou. Budova je umístěna v klidné části města a je obklopená přírodou. Vzdělává 240 žáků, organizuje pro ně řadu akcí nad rámec výuky a spolupracuje s dalšími školami ve městě i okolí.

Lektoři: Mgr. Kristýna Koderová, Centrum stavitelského dědictví Plasy, Mgr. Monika Tuková, Klášter Plasy

Téma lekce: Barokní památky v Plasích (konvent, sýpky, hospodářský dvůr)

 

Zúčastněné děti (třída 4.B):

Addouche Patrik, Brettl Jakub, Bundová Sandra, Černý Jan, Eschnerová Viktorie, Hübnerová Vanessa, Krejčí Jan, Nováková Kateřina, Pácl Vojtěch, Pašková Nikol, Topinka David, Unatinský Jan, Urbanová Nevena, Vitoušová Karolína, Zábranský Matěj

Popisky fotek:

 1. Hospodářská budova – klášter Plasy, Nikol Pašková, 10 let.
 2. Kaple sv. Benedikta – klášter Plasy, Vanessa Hübnerová, 10 let.
 3. Klášterní konvent Plasy, Matěj Zábranský, 10 let.
 4. Budova pivovaru – klášter Plasy, Jan Unatinský, 10 let.
 5. Budova pivovaru – klášter Plasy, Karolína Vitoušová, 10 let.
 6. Kostel Nanebevzetí Panny Marie – klášter Plasy, Kateřina Nováková, 10 let.

This slideshow requires JavaScript.

Fotografie ze školy:

This slideshow requires JavaScript.

Mariánské Lázně

Město, Stát: Mariánské Lázně, Česká republika

Název ZŠ: ZŠ Úšovice

Ředitelka: PaedDr. Alena Hálová

Web: www.zsml2.cz

Email: Halova.A@seznam.cz

Telefon:+420 776 575 774

 

O škole:

Naše škole se nachází v Mariánských Lázních, ve čtvrti zvané Úšovice. Už není nejmladší, je jí 57 let. Máme 21 tříd, do kterých chodí asi 500 žáků, což není tak málo. Kromě budovy školy (velké a malé), máme ještě školní jídelnu, školní družinu, dílny, velkou tělocvičnu a za ní super hřiště s běžeckou dráhou, doskočištěm a hřiště s umělých povrchem Pro mladší spolužáky je tu ještě zahrada s různými atrakcemi a letní třídou. Při vyučování objevujeme spousty zajímavých věcí a mimo to podnikáme různé výlety a výpravy. Do soutěže o baroku jsme se přihlásili také proto, že jsme měli v plánu navštívit klášter Teplá. A tak jsme se toulali celým barokním křídlem a obdivovali nádhernou barokní knihovnu. Zároveň jsme si vyzkoušeli v klášteře starý knihtisk z barokní doby a druhá skupina zase malbu na obrovská plátna. Rádi vás v naší „bezva“ škole přivítáme a ukážeme, co všechno dokážeme.

Lektoři: Mgr. Jana Wenzlová, Mgr. Michaela Pecherová

Téma lekce: Život v barokním kláštere

Zúčastněné děti (třídy 3.A a 4.B):

Bartoš Jan, Bartošová Hana, Harmáček Tomáš, Hlaváčová Daniela, Hnát Adam, Hodovská Klára, Chválová Jana, Kahúnová Natálie, Komanová Sophie, Kuffnerová Štěpánka, Petruš Ondřej, Rottenborn Jan, Součková Anna, Šourková Zuzana, Šrámek David, Štěpánková Nela, Štrunc Pavel, Vašíčková Tereza, Vejpuská Eliška, Zadranský Ludvík

Popisky fotek:

 1. Brána milosrdenství v klášteře Teplá, detail Klára Hodovská, 9 let.
 2. Věže klášterního kostela v Teplé, Tomáš Harmáček, 9 let.
 3. Východní a severní křídlo konventu kláštera v Teplé, Natálie Kahúnová, 9 let.
 4. Západní štít prelatury kláštera v Teplé, Jana Chválková, 10 let.
 5. Kašna na rajském dvoře konventu v klášteře Teplá, Daniela Hlaváčová, 9 let.
 6. Barokní prvky kláštera v Teplé, Eliška Vejpuská, 9 let.

This slideshow requires JavaScript.

Fotografie ze školy:

This slideshow requires JavaScript.