Natáčení v ZŠ Lupáčova

V pátek 11. 5. 2018 jsme v ZŠ Lupáčova na Praze 3 natáčeli spolu s ČT:D část  reportáže o Hravém architektu. Zároveň jsem se mohli podívat, jak si děti s letošním tématem poradily a co jim paní učitelka vymyslela za aktivity.

Na natáčení jsme pozvali i paní starostku Prahy 3 Ing. Vladislavu Hujovou, která dětem stručně řekla, co je důležitého na architektuře a co bude v blízké budoucnosti potřeba v rámci Prahy 3 řešit v této oblasti.

Také proběhla odborná přednáška pro třídu a to z úst Ing. arch. Václava Aulického. Pan architekt děti provedl, jak lidé bydleli od pravěku až po současnost. Vyzdvihl důležité aspekty práce architekta a také zmínil celou řadu kladných i záporných stránek své práce.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

Reportáž se bude vysílat po vernisáži výstavy v Senátu (22. 5.) buď v úterý nebo ve středu ve Zprávičkách na ČT:D.

Památky mého kraje v Senátu PČR

Přípravy výstavy v Senátu jsou v plném proudu. Letošní ročník odstartujeme ve velkém stylu v zahradách Valdštejnského paláce 22. 5. 2018 od 10.00. Vernisáže výstavy průřezové kolekce Památky mého kraje se zúčastní až 400 hravých architektů.

Kancelář Senátu, která celou událost hostí, připravila bohatý doprovodný program. Děti tak zažijí koncert, bubenický workshop, výtvarné dílničky a další.

Výstava bude trvat do 28. 6. a bude volně přístupná veřejnosti v době otevíracích hodin zahrady: pondělí až pátek 7:30-18:00 hod., víkendy 10:00-18:00 hod., od června otevřeno do 19:00 hod.

Setkání s kardinálem Dukou

Dne 27. 2. 2018 proběhlo poslední setkání a předání maketu v rámci loňského ročníku Hraví stavitelé chrámů. Maketu Matyášovy brány vytvořil Aleš Marboe a výtvarně ji zpracovaly děti z DDM Praha 6. Jmenovitě. Vilém a Tadeáš Charwot a Anička Doležalová.

Maketu jsme předávali panu kardinálovi Dominiku Dukovi. Za Hravého architekta se zúčastnil pan předseda spolku Petr Ivanov a ředitelka projektu Marta Kolmanová. Městkou část Praha 6 prezentovala paní architekta Eva Smutná a děti ze školy Petřiny – sever (třída 5.B) za doprovodu paní ředitelky Jany Kindlové.

This slideshow requires JavaScript.

Po předání makety, pamětního listu a dárků si s námi pan kardinál poseděl v sálu arcibiskupů, kde nám povyprávěl něco o historii arcibiskupského paláce a minulých arcibiskupů. Poté nás vzal pan knihovník – expert na historii paláce – spolu s panem sekretářem na komentovanou prohlídku. Děti mohly vidět gobelíny v místech, kde se natáčel film Amadeus a za kterými dveřmi pan kardinál pobývá. Navštívili jsme společně kapli a na závěr nás vzal tajným schodištěm ve zdi až na střechu paláce, kde na nás čekal fantastický výhled na Prahu.

Dětem se vůbec nechtělo domů a strávili jsme zde tak plné dvě hodiny.

 

This slideshow requires JavaScript.

Mezinárodní den dětí v Senátu PČR

Dne 22. 5. 2018 chystáme velkou průřezovou výstavu, která odstartuje
letošní ročník Hravého architekta. Výstava se bude konat pod záštitou první místopředsedkyně senátu PČR paní Miluše Horské ve Valdštejnském paláci a v jeho zahradách.

Výstava pokryje posledních pět let Hravého architekta. Vybereme to nejlepší, co se k nám za tu dobu dostalo. Expozice potrvá v zahradě celý měsíc a bude volně přístupná veřejnosti.

Ve čtvrtek 22. 5. 2018 proběhne vernisáž, kam pozveme děti zejména z Prahy, které se budou účastnit letošního ročníku 100 let hravé architektury. Termín je zvolen tak, že akorát budou mít domalována svá díla a za odměnu tak budou moci strávit pěkný květnový den venku, podívat se, co kreslily děti před nimi a obecně si užívat doprovodný program, který pro ně chystáme.

Výstava bude trvat od 22. 5. do 28. 6. 2018

 

Setkání v Pardubicích

V pořadí již třetí setkání. Ve čtvrtek 11. 1. 2018 jsme předávali prvnímu náměstkovi hejtmana Pardubického kraje panu Romanu Línkovi maketu Slunečních hodin z národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Maketu vytvořil Aleš Marboe a dotvořily ji děti ze ZUŠ Přelouč (Najbrtová Aneta, Kutelwascherová Pavla, Loužilova Pavla, Stainerová Michaela).

Setkání proběhlo ze přítomnosti pana architekta Miroslava Řepy. Děti ze ZUŠ Přelouč se bohužel nemohly dostavit, protože měly ten den talentové zkoušky a nebylo již možné celou schůzku přeorganizovat. My jím tímto přejeme hodně úspěchů nejen v jejich akademickém životě a doufáme že jejich výtvarný talent jim otevře další dveře v jejich životech.

Zpětná vazba ze ZŠ Chotěšov

Jsme rádi za zpětnou vazbu a to zejména od dětí. Proto jsem poprosili, zda li pro nás děti nemají nějaké vzkazy, abychom věděli, že to co děláme má pro děti smysl a také abychom napravili své nedostatky.

Jako první zareagovala ZŠ Chotěšov. V galerii se můžete podívat na krátké slohové práce a hodnocení dětí.

This slideshow requires JavaScript.

Také nám paní učitelka Hana Duffková poslala fotografie z prohlídky v Clam-Gallasově paláci, tak se můžete podívat, jak si to děti užily.

This slideshow requires JavaScript.

Druhé předvánoční setkání v Ostravě

V pondělí 18. 12. 2017 proběhlo druhé setkání, kde jsme předávali maketu. Děti z Přírodovědného gymnázia PRIGO dostaly ke zpracování maketu průčelí kostela Navštívení Panny Marie ve Frýdku.

V krásné atmosféře po třetí adventní neděli děti slavnostně předaly hotovou maketu panu biskupu Františku Václavovi Lobkowiczovi za přítomnosti 1. náměstka hejtmana moravskoslezského kraje pana Lukáše Curyla.

Maketu zhotovil Aleš Marboe.

Maketa před zpracováním

Pour Féliciter 2018

Spolek Hravý architekt vám přeje vše nejlepší do nového roku. Hodně úspěchů, zdraví a radosti po celý rok 2018.

V současné době pilně připravujeme nový ročník s tématem 100 let hravé architektury. Téma jsme vybrali, aby korespondovalo s velký státním výročím, které budeme příští rok slavit – sto let od založené samostatné Československé republiky.

Už nyní vidíme, že tento ročník bude velmi úspěšný. Registrujeme ohromný zájem a to jak z České republiky tak ze zahraničí.
Státy, které se zúčastní v roce 2018 projektu: Arménie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Čína, Francie, Německo, Izrael, Itálie, Jižní Korea, Litva, Mexiko, Maroko, Peru, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Taiwan, Velká Británie, Spojené státy.

Hlásíme i rekordní účast z české republiky.

31. 5. 2018 naplníme budovu Senátu PČR, kde chystáme průřezovou výstavu děl dětí za posledních pět let. Akce se koná za podpory 1. místopředsedkyně senátu paní Miluše Horské. Budeme slavit mezinárodní den dětí, na děti kromě výstavy bude čekat bohatý doprovodný program, hudební vystoupení, výtvarné dílny a další. Akce připadá na termín, kdy by účastnící se děti měly mít akorát dokresleno a tak zde chceme celý ročník odstartovat.

V září otevřeme výstavu v Mánesu, kde bude až do půlky října. Výstava bude přístupná veřejnosti a těšit se můžete i na interaktivní objekty. Po této výstavě plánujeme převoz na Slovensko a pak v úzké spolupráci s českými centry i dál do světa.

Předvánoční setkání v Plzni

V pondělí 11. 12. 2017 jsme uskutečnili na půdě plzeňského biskupství setkání, na kterém děti ze ZUŠ Plzeň předali maketu panu biskupovi Tomášovi Holubovi. V rámci letošního projektu Hraví stavitelé chrámu zaměřeném na baroko jsme navázali spolupráci se čtyřmi školami a to z Plzně, Ostravy, Prahy a Přelouče. Každá škola dostala k uměleckému zpracování jednu maketu. Makety byly vystaveny na výstavě v Clam-Gallasově paláci v Praze a ve WHC UNESCO v Paříži. Nyní dětem makety vracíme, aby je mohly slavnostně předat povolané osobě.

Děti ze ZUŠ Plzeň, pod vedením pana ředitele Karla Syky, zpracovaly maketu průčelí plzeňského biskupství. Tato maketa sklidila na výstavách všeobecný úspěch. Návštěvníci se u ní často zastavovali a nevěřili, že to opravdu je dílo dětí.

 

This slideshow requires JavaScript.

Autorem makety je Aleš Marboe.

Pan biskup si se všemi dětmi podal ruku, stihl se naučit jejich jména a pozval je dokonce do své kanceláře, kde jim ukázal nástěnnou malbu na stropě, kterou inspirovala pýcha plzeňské katedrály sv. Bartoloměje, Plzeňská Madona. Také dětem udělal malou autogramiádu a všem jmenovitě podepsal PFka s přáním požehnaných svátků.

Děti na oplátku přinesly své grafiky s plzeňskou tématikou. ZUŠ Plzeň jako jediná základní umělecká škola dělá se svými žáky litografii.

Příští pondělí budeme dělat další setkání , tentokrát v Ostravě.

This slideshow requires JavaScript.

Barokní videa od škol

Multimediální medailony zaslané na letošní ročník projektu Stavitelé chrámů

Barokní Plasy
ZŠ Plasy

Barokní Valtice
ZŠ Valtice, 3.A

Chotěšov
ZŠ Chotěšov, 3.A

Pozvánka k návštěvě barokního kostela sv. Rocha na Žižkově
ZŠ a MŠ Jarov, 4.A

Baroko a my v Tachově
ZŠ Tachov Kostelní 583

 

100 let hravé architektury

V roce 2018 slavíme důležité jubileum, 100 let od založení Československé republiky. Ruku v ruce s dějinami nového státu jdou i dějiny architektury. Jejich vývoj, sledovaný v jednotlivých etapách jde nečekaně plynule a skoro až jednotně. Je v něm vidět, že nový stát v srdci Evropy si i v dobách nepřejících dokázal udržet kontakt s evropským děním. A architektura je jedním z prostředků, kde se dopady historie odráží jako v zrcadle. Nový výstavní projekt spolku Hravý architekt a společnosti Architecture Week si klade za cíl ukázat, jak rozmanitá byla a je československá architektura předchozích 100 let. Za tu dobu zde bylo vyprojektováno a postaveno množství úchvatných staveb, od reprezentačních budov přes obytné až po ty sportovní nebo kulturní.

Ve výstavním plánu pro nadcházející rok zatím máme tři výstavy: odbornou s názvem 100 let československé architektury, na hlavní město soustředěnou výstavu menšího formátu s názvem 100 let pražské architektury a pak mezinárodně koncipovanou výstavu dětských prací s doprovodným programem pro celou rodinu 100 let hravé architektury.

Umístění jednotlivých výstav nabízí pro prezentaci jedinečné prostory. Výstavy budou instalovány ve funkcionalistické budově Spolku výtvarných umělců Mánes, kde bude prostor ladit s náplní výstavy. Galerie Mánes se nachází v centru města a patří mezi vyhledávané cíle zahraničních i českých turistů, což bude přínosem i pro jednotlivé partnery.

Počátky své státnosti v roce 1918 hledají i jiné státy než pouze Československo, a protože projekt Hravý architekt je od začátku koncipován jako mezinárodní, ani letošek nebude výjimkou. Ke spolupráci přizveme stejně jako v předchozích ročnících děti z celého světa.

Kreativní část je určená pro žáky 3. a 4. tříd, kteří se svými vyučujícími a ve spolupráci s architekty, historiky umění nebo odborníky z oblasti památkové péče připraví za každou oslovenou třídu šest obrázků a krátký multimediální medailon o moderní architektuře v okolí.

Šest autorů obrázků budeme prezentovat na panelu jednotlivých škol, na kterém budou uvedeny zároveň všechny děti ze třídy jmenovitě. Všechny děti poté pozveme do Prahy na výstavu.

Staveb v uplynulých sto letech vzniklo samozřejmě velké množství. Rozmanité kvality, různě rozložené v čase. Očima dětí se podíváme, jak ony vnímají moderní architekturu. Co na ní oceňují, co se jim líbí, nelíbí. Chceme, aby nám sdělily, co se jim líbí na jejich městě nebo která budova jim chybí a co by se třeba, dle jejich názoru, mělo raději strhnout.

Zároveň je chceme o architektuře poučit. Vysvětlit k čemu která budova sloužila, či ještě slouží. Proč ta budova vypadá, tak jak vypadá. Na jednotlivých procházkách jim ukázat architekturu v prostoru, ne jen na fotografii. Protože architektura je nejlépe srozumitelná na místě, kde stojí a kde skutečně žije.

Závěr pátého ročníku Hravého architekta

V říjnu jsme dokončili pátý ročník Hravého architekta výstavou Hraví stavitelé chrámů. Nyní již pro vás připravujeme nový projekt, ale ještě než se do něj pustíme, tak se za ohlédneme za uplynulým ročníkem.

Cílem projektu bylo dětem přiblížit architekturu zábavnou formou. Aby se dozvěděli něco o jedné z největších epoch dějin. Na závěrečné výstavě jsme neučili děti jen o umění ale i jsme si povídali o životním stylu lidí té doby, dobovém oblékání, hygieně a vzniku voňavek. Přidali vybrané lehce krvavé historky z této doby. Protože nic neutuží znalost jako reálná událost, jak z filmu vystřižená.

Samozřejmě jsme si vysvětlili i věci k architektuře. Například proč je barokní sloh tak majestátní, zlacený a zdobený. A s tím spojenou důležitost víry pro tehdejšího člověka. Baroko bylo posledním univerzálním slohem a bylo jedním z vrcholů architektury. Nejvíce se projevilo na církevních stavbách, vzhledem k tomu, že barokní sloh byl vlajkovou lodí rekatolizace Evropy a christianizace Ameriky. A i na zaslaných dětských kresbách vidíme převážně kostely a chrámy.

Na téměř každé prohlídce vznikaly čilé diskuze třeba o vlivu antické kultury na období baroku. Proč se pražská čtvrť jmenuje Troja a jak s tím souvisí místní zámek, kde se vzalo baroko mezi americkými indiány či jak se dostal kult sv. Jana Nepomuckého až do hloubek amazonského pralesa.

My i děti si výstavu užili a zcela určitě odjížděli plni dojmů, o čemž svědčí i děkovné dopisy ze škol.

Nyní se připravujeme výstavu Baroko očima dětí na zahraniční destinace.

Na příští rok připravujeme nové téma a to 100 let hravé architektury, kdy se u příležitosti výročí založení samostatné Československé republiky ohlédneme za architekturou od roku 1918 do dnes.

 

Pátý ročník v číslech
Návštěvnost výstavy: 3080
Zúčastněné školy: 17
Hraví architekti: 351
Zúčastněné státy: 11