Litva

Město, Stát: Šiauliai, Litva

Název ZŠ: Šuauliai „Sandoros“ Progymnasium, Lithuania

Ředitel: Kęstutis Šaltis

Web: www.sandora.eu

 

O škole:

V roce 1996 bylo ve městě Šiaulias založeno „Sandoros“Progymnasium, kde se v katolickém duchu rozvíjí sebevědomé a společensky aktivní osobnosti. Škola je vedena katolickými hodnotami, podporuje tvořivost a osobní rozvoj kažedého studenta.

Lektoři: Dalia Tranškinaitė, Inga Vilkaitė

Téma lekce: Barokní architektura v Žemaitijaském kraji

Zúčastněné děti (třída V. B):
Arbačiaiskaitė Karolina, Bardauskas Giedrius, Daugėla Mantas, Dimšaitė Gabija, Doronina Kristina, Grauslys Arnas, Jonaitis Heda, Juocaitė Redžinalda, Klibaviřūtė Edmilė, Lendraitis Titas, Lukošiūnas Mantas, Matuazitė Karolina, Mikulskyté Lijada, Pražinskas Titas, Ramanauskaitė Urtė, Ražinskas Augustas, Simonavičiūtė Emiija, Šumainaitė Melita, Teresevičius Marius, Vališauskas Dominykas, Vižingis Neitas, Zablockis Nojus

Popisky fotek:

 1. Kostel Požehnané Panny Marie, Tytuvénai, Titas Lendraitis, 10 let.
 2. Bazilika Panny Marie, Šiluva, Šiluva, Neitas Vižingis, 10 let.
 3. Bazilika Panny Marie, Šiluva, Šiluva, Marius Teresevičius, 10 let.
 4. Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Kražiai, Kražiai, Dominykas Vališauskas. 10 let.
 5. Kostel Požehnané Panny Marie, Tytuvénai, Tytuvénai, Giedrius Bardauskas, 10 let.
 6. Kostel Požehnané Panny Marie, Tytuvénai, Tytuvénai. Mantas Daugéla, 10 let.

Obrázky dětí:

This slideshow requires JavaScript.

Fotografie ze školy:

This slideshow requires JavaScript.

Itálie

Město, Stát: Padova, Itálie

Název ZŠ: Centro Montessori Padova scuola Primaria

Ředitel: Insegnante Francesca Schiavon

Web: www.centromontessoripadova.it

 

O škole:

Naše základní škola Montessori se nachází ve středu města Padova. Skládá se ze sedmi tříd rozdělených podle věku. Budova školy byla nedávno zrekonstruována tak, aby vyhovovala všem předpisům, a je umístěna v krásném parku.

Účelem základní školy je organizovat vzdělávací cesty, které zohlední individuální potřeby každého dítěte, a to z hlediska schopnosti přijímání informací, kulturního prostředí, obtížnosti, potenciálu a zdrojů. Znalost chápeme jako oblast interakce mezi těmi, kdo ji potřebují, protože je pro ně zdrojem a prostředkem pro budování jejich vlastní autonomie a identity (máme na mysli děti), a těmi, kdo takovými znalostmi nejen disponují, ale jsou schopni najít způsoby, cesty a prostředí, jejichž prostřednictvím bude toto budování dětem umožněno.

 

 

Téma lekce: Angličtina, matematika, historie, zeměpis a vědy v obrazech

Zúčastněné děti (4. třída):

Almasi David, Bellesso Giada Letizia, Bellesso Soléa Josefina, Braggion Carlotta, Brena Luca, Chiovato Andrea, Cortese Laura, De Checchi Laura Vittoria, Dupon Leonardo, Grazia Matilde, Lucietto Vittoria, Petrillo Anita, Rogora Daniele, Rossi Elisabetta Letizia, Rossi Grabriele, Varagnolo Pietro, Zacchello Pietro, Zoso Anna

Popisky fotek:

 1. Chiesa della Salute di Venezia, Leonardo Dupont, 10 let.
 2. Chiesa della Salute di Venezia, Braggion Carlotta, 10 let.
 3. Chiesa della Salute di Venezia, Zoso Anna, 10 let.
 4. Chiesa della Salute di Venezia, Brena Luca, 10 let.
 5. Chiesa della Salute di Venezia, Rogora Daniele, 10 let.
 6. Chiesa della Salute di Venezia, De Checchi Laura, 10 let.

Práce dětí:

This slideshow requires JavaScript.

Fotografie ze školy:

This slideshow requires JavaScript.

Francie

Město, Stát: Carlepont, Francie

Název ZŠ: GROUPE SCOLAIRE CARLEPONT

Ředitel: Jean-Marie Lelong

Web: http://www. ecoledecarlepont.fr

 

O škole:
Škola Carlepont se nachází v Picardy, ve venkovském městě Carlepont, mezi městy Compiegne a Noyon. Škola je srdcem společenského života a spolupracuje s řadou kulturních, sportovních i charitativních organizací. Máme zde okolo 150 žáků ve věku od 3 do 12 let. Sociokulturní prostředí není nikterak výjimečné (jen málo rodičů mluví cizím jazykem a velmi málo dětí cestovalo mimo Francii), proto jsme se rozhodli zavést akční plán založený na digitálním učení, který nám umožní otevřít školu světu a rozšířit její mezinárodní dimenzi.

Vyučující: Jean-Marie Lelong

Téma lekce: Zámek Carplepont

Zúčastněné děti (5. třída):

Emma Dauchez, Lucas De Cock, Cléa De Refournier, Grégoire Deforceville, Mathilde Delacourt, Lana Delval, Carla Dewilde, Adam Docoche, Laëtitia Dormegue, Matthias Foulon, Chloé Gabrysiak, Walid Lemaitre, Eden Menard, David Nogueira, Lucie Pairiad, Théo Provost-Decorbie, Pauline Rigal, Emma Seara, Romane Sempels, Arthur Vandoorn

Popisky fotek:

 1. Okolí hradu, Laëtitia Domeque, 10 let.
 2. Brána v Carlepontu, Carla Dewilde, 10 let.
 3. Velký pohár ovoce, Emma Dautchez, 11 let.
 4. Brána a zlatá stěna, Adam Docoche, 10 let.
 5. Zámek Grid, Lana Delval, 11 let.
 6. Kouzelná lucerna, Mathilde Delacourt, 10 let.

Obrázky dětí:

This slideshow requires JavaScript.

Fotografie ze školy:

This slideshow requires JavaScript.

Zadání projektu

Téma: 100 let hravé architektury

Tato kreativní část je určená pro žáky 3. a 4. tříd, kteří se svými vyučujícími a ve spolupráci s architekty, historiky umění nebo odborníky z oblasti památkové péče připraví za každou oslovenou třídu šest obrázku vybrané moderní stavby a krátký multimediální medailon o moderních stavbách v okolí.

 

Výtvarná sekce

Formát a techniky

Děti mohou vybírat z následujících technik: malba, koláž, kresba, tisk; k tomu pak mohou využít těchto nástrojů: tempera, akvarel, inkoust, tuš, uhel, tužka, pastel.
Formát A3 (297 x 420 mm). Formát je důležité dodržet, jinak práce nelze zařadit.

Hodnocení

Jednotlivé práce zhodnotí samy děti a vyberou šest nejlepších, které budou vystaveny na školním panelu na hlavní výstavě v Galerii Mánes, dále pak v Bratislavě a posléze ve světě.

 

Multimediální sekce

Formát

V krátkém, 1–2 minuty trvajícím multimediálním medailonu (video/animace/prezentace) představit moderní architekturu daného města či kraje.

Jednotlivé práce se objeví na sociálních sítích a webových stránkách spolku.

Specifikace projektu

Spolek Hravý architekt si vytkl za cíl vzdělávání v oblasti architektury a kulturních dějin. Již šestým rokem připravuje mezinárodní výtvarně-architektonický projekt Hravý architekt, který má tyto dvě oblasti přiblížit zejména dětem, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Tento rok budeme slavit sto let od založení republiky. U této příležitosti bychom rádi viděli, jak dnešní děti vnímají architekturu stavěnou těchto letech. Moderní umění je velmi subjektivní, a to více než umění starší, kde máme jisté své klasiky, které uznává každý. Pohled dětí na tuto problematiku bude více než zajímavý.

Cíl projektu:  Popularizace architektury a kulturních dějin, seznámení dětí s architekturou jejich města a kraje prostřednictvím na základě pokynů v pracovních listech zpracovat moderní architekturu v nejbližším okolí. Vybrané práce se stanou součástí výstavy 100 let hravé architektury.

Harmonogram

31. leden 2018 – uzávěrka přihlášek do projektu (Formuláře Přihláška k účasti + Souhlas)

15. únor 2018 – Rozesílání pracovních listů zúčastněných školám

Průběžná práce na projektu

Možná návštěva architekta, památkáře, historika umění ve škole s přednáškou po dohodě se školou a organizátorem

30. květen 2018 – Uzávěrka odeslání výsledků výtvarné činnosti na základě závěrečného pracovního listu organizátorům (spolu s formuláři Popisky + Podklady)

1. června 2018 – jednodenní akce v Senátu PČR, výstava dosavadních prací dětí za posledních pět let

10. června 2018 – Rozeslání organizačních pokynů, včetně termínů návštěv výstavy

Červen – srpen 2018 – Zpracování podkladů pro výstavu organizátory

15. září – 10. října 2018 – výstava 100 let hravé architektury v Galerii Mánes

18. září – 27. října 2018 – návštěvy zúčastněných škol v Praze na výstavě

100 let hravé architektury

V roce 2018 slavíme důležité jubileum, 100 let od založení Československé republiky. Ruku v ruce s dějinami nového státu jdou i dějiny architektury. Jejich vývoj, sledovaný v jednotlivých etapách jde nečekaně plynule a skoro až jednotně. Je v něm vidět, že nový stát v srdci Evropy si i v dobách nepřejících dokázal udržet kontakt s evropským děním. A architektura je jedním z prostředků, kde se dopady historie odráží jako v zrcadle. Nový výstavní projekt spolku Hravý architekt a společnosti Architecture Week si klade za cíl ukázat, jak rozmanitá byla a je československá architektura předchozích 100 let. Za tu dobu zde bylo vyprojektováno a postaveno množství úchvatných staveb, od reprezentačních budov přes obytné až po ty sportovní nebo kulturní.

Ve výstavním plánu pro nadcházející rok zatím máme tři výstavy: odbornou s názvem 100 let československé architektury, na hlavní město soustředěnou výstavu menšího formátu s názvem 100 let pražské architektury a pak mezinárodně koncipovanou výstavu dětských prací s doprovodným programem pro celou rodinu 100 let hravé architektury.

Umístění jednotlivých výstav nabízí pro prezentaci jedinečné prostory. Výstavy budou instalovány ve funkcionalistické budově Spolku výtvarných umělců Mánes, kde bude prostor ladit s náplní výstavy. Galerie Mánes se nachází v centru města a patří mezi vyhledávané cíle zahraničních i českých turistů, což bude přínosem i pro jednotlivé partnery.

Počátky své státnosti v roce 1918 hledají i jiné státy než pouze Československo, a protože projekt Hravý architekt je od začátku koncipován jako mezinárodní, ani letošek nebude výjimkou. Ke spolupráci přizveme stejně jako v předchozích ročnících děti z celého světa.

Kreativní část je určená pro žáky 3. a 4. tříd, kteří se svými vyučujícími a ve spolupráci s architekty, historiky umění nebo odborníky z oblasti památkové péče připraví za každou oslovenou třídu šest obrázků a krátký multimediální medailon o moderní architektuře v okolí.

Šest autorů obrázků budeme prezentovat na panelu jednotlivých škol, na kterém budou uvedeny zároveň všechny děti ze třídy jmenovitě. Všechny děti poté pozveme do Prahy na výstavu.

Staveb v uplynulých sto letech vzniklo samozřejmě velké množství. Rozmanité kvality, různě rozložené v čase. Očima dětí se podíváme, jak ony vnímají moderní architekturu. Co na ní oceňují, co se jim líbí, nelíbí. Chceme, aby nám sdělily, co se jim líbí na jejich městě nebo která budova jim chybí a co by se třeba, dle jejich názoru, mělo raději strhnout.

Zároveň je chceme o architektuře poučit. Vysvětlit k čemu která budova sloužila, či ještě slouží. Proč ta budova vypadá, tak jak vypadá. Na jednotlivých procházkách jim ukázat architekturu v prostoru, ne jen na fotografii. Protože architektura je nejlépe srozumitelná na místě, kde stojí a kde skutečně žije.

Závěr pátého ročníku Hravého architekta

V říjnu jsme dokončili pátý ročník Hravého architekta výstavou Hraví stavitelé chrámů. Nyní již pro vás připravujeme nový projekt, ale ještě než se do něj pustíme, tak se za ohlédneme za uplynulým ročníkem.

Cílem projektu bylo dětem přiblížit architekturu zábavnou formou. Aby se dozvěděli něco o jedné z největších epoch dějin. Na závěrečné výstavě jsme neučili děti jen o umění ale i jsme si povídali o životním stylu lidí té doby, dobovém oblékání, hygieně a vzniku voňavek. Přidali vybrané lehce krvavé historky z této doby. Protože nic neutuží znalost jako reálná událost, jak z filmu vystřižená.

Samozřejmě jsme si vysvětlili i věci k architektuře. Například proč je barokní sloh tak majestátní, zlacený a zdobený. A s tím spojenou důležitost víry pro tehdejšího člověka. Baroko bylo posledním univerzálním slohem a bylo jedním z vrcholů architektury. Nejvíce se projevilo na církevních stavbách, vzhledem k tomu, že barokní sloh byl vlajkovou lodí rekatolizace Evropy a christianizace Ameriky. A i na zaslaných dětských kresbách vidíme převážně kostely a chrámy.

Na téměř každé prohlídce vznikaly čilé diskuze třeba o vlivu antické kultury na období baroku. Proč se pražská čtvrť jmenuje Troja a jak s tím souvisí místní zámek, kde se vzalo baroko mezi americkými indiány či jak se dostal kult sv. Jana Nepomuckého až do hloubek amazonského pralesa.

My i děti si výstavu užili a zcela určitě odjížděli plni dojmů, o čemž svědčí i děkovné dopisy ze škol.

Nyní se připravujeme výstavu Baroko očima dětí na zahraniční destinace.

Na příští rok připravujeme nové téma a to 100 let hravé architektury, kdy se u příležitosti výročí založení samostatné Československé republiky ohlédneme za architekturou od roku 1918 do dnes.

 

Pátý ročník v číslech
Návštěvnost výstavy: 3080
Zúčastněné školy: 17
Hraví architekti: 351
Zúčastněné státy: 11

 

 

 

 

Hravý architekt v roce 2017

Spolek Hravý architekt zahajuje pátý ročník úspěšného mezinárodního výtvarně-architektonického projektu pro děti. Ten má název Hraví stavitelé chrámů a momentálně jej tvoří tři výstavy s barokní tematikou – červnové „Krásy barokního Plzeňska“ v Mariánské Týnici, srpnové „Baroko očima dětí“ v centrále UNESCO v Paříži a podzimní interaktivní výstava pro děti a dospělé s názvem „Baroko v českých zemích“ v pražském Clam-Gallasově paláce; výtvarná část zaměřená na děti a putování po barokních památkách s názvem Den pražského baroka který se uskuteční dne 27. září 2017.

Než nový ročník začne, můžete si čekání zkrátit videem z loňského roku.