2015 – Památky mého kraje a mé země

Památky mého kraje a mé země

Vernisáž proběhla 17. 8. 2015 v Rožmberském paláci

V číslech

Počet zúčastněných států: 19
Počet zúčastněných škol: 40
Počet dětí které navštívily Pražský hrad: více než 1200
Návštěvnost výstavy 29 779 lidí

 

Záštita projektu:
paní Ivana Zemanová, manželka prezidenta ČR
pan Marcel Chládek, ministr, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

This slideshow requires JavaScript.

Záštity společné s festivalem Architecture Week Praha 2015:
pan Daniel Herman, ministr, Ministerstvo kultury ČR
pan Stanislav Blaha, předseda, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
paní Naděžda Goryczková, generální ředitelka, Národní památkový ústav
paní Adriana Krnáčová, primátorka Hlavního města Prahy
UNESCO Paris
Česká komise pro UNESCO

Finanční podpora:
Ministerstvo kultury ČR, CzechTourism, Hl. m. Praha, Trustav

Partneři projektu:
České dráhy, ČKAIT, festival Architecture Week Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Panasonic, Galerie Neumannka

Produktoví partneři:
ARCHouse/Tomza, Primalex, REDA, Spyron

Téma výtvarné části:
Památky mého kraje a mé země

This slideshow requires JavaScript.

Formát a technika: Děti pracovaly zvolenou výtvarnou technikou (malba, kresba, koláž, tisk) a vhodným materiálem (tempery, akvarel, inkoust, tuš, uhel, tužka, pastely) na čtvrtku formátu A3 (297 x 420 mm).

Odměna:
Třídy, které na projektu pracovaly, strávily den na Pražském hradě, kde obdržely dárky od organizátorů a partnerů, byly rozděleny dle barevných kšiltovek do skupin a zúčastnily se připraveného programu a dílen se známými architekty (Ing. arch. Zdeněk Lukeš, Ing. arch. Tadeáš Goryczka, Ing. arch. Bohumil Beránek, MgA. Viktorie Součková, Ing. arch. Barbora Markechová, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Dominika Hejduková, M. Arch Vera Hampl, Dott. Ssa Michaela Žáčková Rossi, Ing. arch. Marek Štěpán a Ing. arch. Miloš Roháček). Všechny děti si také prohlédly Plečnikovy Jižní zahrady Pražského hradu, katedrálu sv. Víta, prošly architektonické výstavy v Jiřském klášteře s tématem Památky mého kraje.

Charakteristika
3. ročník mezinárodního výtvarně-architektonického projektu Hravý architekt, určený žákům třetích a čtvrtých tříd základních škol, se tradičně koná pod záštitou paní Ivany Zemanové a ve spolupráci s kraji, městy, institucemi, společnostmi a organizacemi, které pochopily dosah a význam tohoto projektu.
Cílem projektu Hravý architekt je přiblížit dětem ze základních škol adekvátní formou architekturu. Výchova dětí k vnímání architektury prostřednictvím vlastní výtvarné práce rovněž přispívá k dalšímu rozvoji dětí, jejich estetického cítění i logického myšlení. Díky projektu se děti seznámí s profesí a prací architektů, historií architektury – a v souvislosti s tím si rozšíří své dějepisné i zeměpisné znalosti a začnou více vnímat kulturu, prostředí, v němž se každý den pohybují. Pochopí význam kvalitní architektury pro každodenní život i v historických souvislostech, objeví architektonické i kulturní bohatství a uvědomí si, jak je důležité toto bohatství zachovat i jak o něj pečovat. Každý rok se zúčastněné děti nejprve sejdou na přednáškách a procházkách za architekturou a společně pak pracují na ztvárnění vybraného tématu, kterým byly v letošním roce Památky mého kraje a mé země. Protože se do projektu zapojilo 26 zahraničních škol z osmnácti zemí, seznámily se děti nejen s architekturou a památkami svého nejbližšího okolí, ale dozvěděly se, jakých památek si váží třeba na druhém konci světa. Vybrané výtvarné práce dětí byly
vystaveny v samostatné expozici v Rožmberském paláci na Pražském hradě na výstavě pod názvem Hravé památky mé země.

Význam projektu
Přínosem projektu Hravý architekt je především to, že komplexně pomáhá dětem rozvíjet poměrně široké spektrum dovedností (výtvarná tvorba, práce s materiálem – i méně obvyklým, nové techniky, práce s různými nástroji, prostorová představivost), manuální zručnost, dále podporuje tvořivost a kreativitu dítěte, přičemž zároveň doplňuje a upevňuje znalosti a vědomosti již získané v rámci jiných školních předmětů (vlastivěda, dějepis, matematika, geometrie a další) prostřednictvím osobního osobního prožitku a přirozené hravosti dítěte. Rovněž vhodným způsobem ozvláštňuje školní vzdělávací program, přičemž klade důraz právě na vytvoření správných pracovních návyků a postupů a rozvoj manuální zručnosti, která se v současném přetechnizovaném světě často snadno ztrácí a dětem pak dělá potíže obyčejné psaní perem nebo tužkou, nemluvě o koordinaci oko – ruka a jemné motorice.
Projekt Hravý architekt umožňuje dětem společnou aktivitu bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti, předpoklady a případné specifické potřeby. Umožňuje kooperativní, stejně jako individuální formu přístupu k výchovně-vzdělávací práci – díky práci na mezioborovém projektu je možné odhalit a dále rozvíjet mimořádné schopnosti a talent dítěte, které by například při obvyklých školních činnostech zůstaly skryté.
Dítě má díky projektu příležitost pracovat jednak individuálně, jednak ve skupině, jednak se setkává s novými, zajímavými lidmi, umělci, výtvarníky a osobnostmi z oboru architektury i politického života, s nimiž by jinak do kontaktu přijít nemohlo nebo jen velmi sporadicky.
Přínosem pro kolektiv je rovněž vyrovnávání a stabilizace psychosociálních podmínek v rámci třídy, což následně usnadňuje vzájemnou komunikaci nejen ve vztahu dítě – dítě, ale rovněž ve vztahu dítě – pedagog a dítě – rodič, následně také samozřejmě pedagog – rodič a přispívá určitým způsobem také ke zjednodušení odborného vedení dítěte z dlouhodobého hlediska: dítě vnímavé, kreativní a dobře orientované snáze navazuje kontakt a rychleji si
osvojuje nové poznatky a vědomosti. To vše pak přispívá k snazší socializaci dítěte do jiného, nového kolektivu například při dalším vzdělávání, odborných a zájmových kroužcích, výměnných pobytech atd.

Zúčastněná města z České republiky (14):
Brno, Hradec Králové, Chrudim, Kroměříž, Lednice, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Praha 6, Tábor, Valtice, České Budějovice (partner účasti školy Hravý architekt), Prachatice (partner účasti školy Galerie Neumannka), Most (partner účasti školy Ústecký kraj)

Zúčastněné školy ČR (14):
ZŠ Hroznová – Brno; ZŠ Dukelská – České Budějovice; ZŠ Štefánikova – Hradec Králové; ZŠ Školní náměstí – Chrudim; ZŠ Slovan – Kroměříž; ZŠ Lednice; ZŠ Obránců míru – Most; ZŠ Komenium – Olomouc; ZŠ Provaznická – Ostrava; ZŠ Štefánikova – Pardubice; ZŠ a MŠ Emy Destinnové – Praha 6; ZŠ Národní – Prachatice; ZŠ a MŠ Tábor; ZŠ Valtice

Přednášky pro české děti připravili:
Ing. arch. Marek Štěpán (Brno); Mgr. Eva Kubalíková (České Budějovice); Mgr. Jana Jišková (Hradec Králové); Ing. arch. Marek Janatka (Chrudim); Mgr. Jan Obšivač (Kroměříž); PhDr. Eva Řezáčová (Lednice); Mgr. Jan Peer (Most); Ing. arch. Libor Dašek (Olomouc); Ing. arch. Cyril Vltavský (Ostrava); Ing. arch. Pavla Pannová (Pardubice); Mgr. Libuše Špírková (Praha 6); Ing. Arch. Jakub Nepustil (Prachatice); Ing. Arch. Miloš Roháček (Tábor); Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD. (Valtice)

Zúčastněné země (18):
Brazílie; Bulharsko; Čína; Dánsko; Gran Canaria; Chorvatsko; Itálie; Izrael; Maďarsko; Maroko; Mexiko; Peru; Polsko; Rumunsko; Slovensko; Slovinsko; Srbsko; Venezuela

Zúčastněné zahraniční školy (26):
Brazílie: Škola Canto dos Pássaros – Rio de Janeiro; Bulharsko: ZŠ 20. dubna a ZŠ Sveshtenik Nedelio Ivanov – Panagurište; Čína: Škola Speciálního vzdělávání Xiangtan – provincie Hunan; Dánsko: Škola Øster Farimagsgades – Kodaň; Gran Canaria: CEIP Tagoror – Santa Cruz de Tenerife; Chorvatsko: Základní škola Horvati – Záhřeb; Itálie: Základní škola Piteccio – Pistoia; Komplexní institut Italo Svevo plesso Domenico Lovisato – Terst; Izrael: ZŠ Leo-Baeck – Haifa; ZŠ Moriya-Barkay – Haifa; Škola umění a vědy – Gilo Bet – Jeruzalém; ZŠ Al-Sharq – Nazaret, ZŠ Omarim – Omer; Škola Madaim-Alon – Sderot; Škola Habiluim – Ramat-Gan; Maďarsko: Ekumenická ZŠ Máriaremete-Hidegkúti – Budapešť; Maroko: Le Studio des Arts Vivants – Casablanca; Mexiko: Škola Bet Hayladim – Mexico City; Peru: SS.CC Recoleta – Lima; Polsko: ZŠ nr 44 im. Jana III Sobieskiego – Vratislav; Rumunsko: Teoretická střední škola “Grigore Moisil” – Temešvár; Slovensko: Základná škola Karpatská – Žilina; Slovinsko: ZŠ Antona Tomaža Linharta – Radovljica; Srbsko: ZŠ Drinka Pavlović – Bělehrad; Venezuela: Plastilinarte – Caracas

Účast zahraničních dětí byla připravena ve spolupráci s ambasádami, architekty, koordinátory v zahraničí:
Velvyslanectví Brazilské federativní republiky, M. Arch Vera Hampl – architekt, André Rocha – škola;
Velvyslanectví Bulharské republiky, Bulharský kulturní institut;
Velvyslanectví Dánského království, Kirsten Hanne Hansen – škola;
Hui Chen – profesor, Univerzita Hunan (Čína);
Španělské velvyslanectví, Institut Cervantes, Constanze Sixt – architekt (Gran Canaria);
Velvyslanectví Chorvatské republiky, Biserka Matić-Roško – architekt;
Velvyslanectví Italské republiky, Andrea Giordano – architekt, Trieste;
Michaela Zackova Rossi – Pistoia;
Ministerstvo školství Izrael, Izraelské velvyslanectví, Dalit Atrakchi, Baruch Baruch, Irit Tzaraf Netanyahu, Neta Dubinsky;
Maďarské velvyslanectví, Maďarský kulturní institut, Lakos Attila – škola;
Velvyslanectví Spojených států mexických, Juan Pablo Serrano, Jorge Arditti – architekti;
Marocké ministerstvo územního rozvoje, Catherine Caucheteux, Zakia Benniss – škola;
Velvyslanectví Peruánské republiky, Javier Artadi – architekt;
Velvyslanectví Polské republiky, Polský kulturní institut, Město Wroclaw – Jacek Barski,
Urszula Krasoń – škola;
Velvyslanectví Rumunska; Rumunský kulturní institut, Brindusa R. Havasi – architekt;
Velvyslanectví Slovenské republiky, Slovenský institut, Město Žilina, Eva Smolková – škola;
Velvyslanectví Slovinské republiky, Barbara Viki Šubič – architekt;
Velvyslanectví Srbské republiky, Ksenija Smoljanic – architekt;
Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela, Antonio Villaroel Bastardo