2016 – Architektura pro korunu

V roce 2016 slavila naše země významné výročí 700 let od narození císaře Karla IV. (1316–1378). U této příležitosti byla ve Valdštejnské jízdárně Národní galerie v Praze otevřena výstava nejen pro děti ARCHITEKTURA PRO KORUNU – Lidé a architektura v době Karla IV. Výstava vznikla za podpory Národní galerie v Praze a Senátu Parlamentu České republiky. Organizátorem je Czech Architecture Week a spolek Hravý architekt.

Vernisáž výstavy Architektura pro korunu se konala dne 9.11. 2016. Slavnostně ji zahájil pan Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie v Praze. Další proslovy přednesli kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, Jan Wolf, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu, Aleš Pangrác, ředitel odboru regionálního partnerství a vztahů B2B České centrály cestovního ruchu – CzechTourism a závěrečné slovo pronesl Petr Ivanov, ředitel mezinárodního festivalu Architecture Week a předseda spolku Hravý architekt.

Nezapomenutelným zážitkem bylo vystoupení žáků ze Základní školy a Mateřské školy Emy Destinnové na Praze 6 pod vedením paní učitelky Radky Štichové s písničkou Hoja hoj z filmu Noc na Karlštejně. Moc děkujeme.

Pro představu co jsme děti učili si můžete prohlédnout pracovní listy, které jsme pro ně připravili. Jsou v nich informace k období a dobovému umění. Navíc jsou zde úkoly, kde děti aplikovaly, co se naučili v praxi. Zvládnete to také?

Pracovni listy 01 vytvarne umeni a socharstvi
Pracovni listy 02 stredoveke vzdelani a iluminovane rukopisy
Pracovni listy 03 – erby, turnaje, heraldika a zbrane
Pracovni listy 04 – stavitelstvi a architektura

V číslech

Počet zúčastněných států: 16
Počet zúčastněných škol: 40
Počet dětí které navštívily Pražský hrad: více než 1170
Návštěvnost výstavy 2906 lidí

Záštita projektu:
paní Ivana Zemanová, manželka prezidenta ČR

Záštity spojené s výstavou Architektura pro korunu:
pan Miloš Zeman, prezident České republiky
pan Daniel Herman, ministr kultury ČR
paní Miluše Horská, senátorka, Senát Parlamentu České republiky
pan Mons. Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský
pan Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR
paní Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
pan Jan Wolf, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu
paní Monika Palatková, ředitelka České centrály cestovního ruchu – CzechTourism

Partneři:
Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, CzechTourism, Asociace krajů ČR, České dráhy, ProCeram, Prague Boats, ČKAIT

Partneři NG:
Ministerstvo kultury ČR, Komerční banka, ČTV, Nadace Pudil Family Foundation, AKKPK (advokátní kancelář Krofta Pelikan Kohoutek)

This slideshow requires JavaScript.

Mediální partneři:
Prague City Tourism, Prague Event Calendar

Produktoví partneři:
Primalex, Trustav, Three Brothers Production, TOMZA, NĚMEC, SPYRON

Podporovatelé projektu Hravý architekt:
JUDr. Nataša Brožová, PROSPERITA s.r.o., Ing. Milan Šimonovský, SIGMA GROUP, a. s

Téma výtvarné části: Architektura 14. století očima dětí, Soutěž o pomocníka Petra Parléře, architekta Karla IV.
Formát a technika: Děti si mohou vybrat techniku (malba, kresba, koláž, tisk) a vhodné nástroje (tempera, akvarel, inkoust, tuš, uhel, tužka, pastely) na formát A3 (297 x 420 mm), případně se řídí dle jednotlivých pracovních listů.

Pracovní listy:
1. Téma č. 1: Výtvarné umění v období gotiky
2. Téma č. 2: Iluminované rukopisy a písařské dílny
3. Téma č. 3: Erby, turnaje, heraldika a zbraně v období gotiky
4. Téma č. 4: Stavitelství a architektura v období gotiky

Odměna: Třídy, které na projektu pracovaly, strávily den ve Valdštejnské jízdárně Národní galerie v Praze, kde obdržely dárky od organizátorů a partnerů, byly rozděleny do skupin a zúčastnily se připraveného programu a dílen se známými architekty (Ing. arch. Ondřej Šefců, M. Arch Vera Hampl, zástupci ČKAIT a lektoři z Malé technické univerzity). Všechny děti si také prohlédly výstavu Architektura pro korunu a výstavu Hravý architekt, pak absolvovali naučnou procházku po Starém městě Pražském.

Charakteristika projektu Hravý architekt
4. ročník mezinárodního výtvarně-architektonického projektu Hravý architekt, určený žákům třetích a čtvrtých tříd základních škol, se tradičně koná pod záštitou paní Ivany Zemanové a ve spolupráci s kraji, městy, institucemi, společnostmi a organizacemi, které pochopily dosah a význam tohoto projektu.
Cílem projektu Hravý architekt je přiblížit dětem ze základních škol adekvátní formou architekturu. Výchova dětí k vnímání architektury prostřednictvím vlastní výtvarné práce rovněž přispívá k dalšímu rozvoji dětí, jejich estetického cítění i logického myšlení. Díky projektu se děti seznámí s profesí a prací architektů, historií architektury – a v souvislosti s tím si rozšíří své dějepisné i zeměpisné znalosti a začnou více vnímat kulturu, prostředí, v němž se každý den pohybují. Pochopí význam kvalitní architektury pro každodenní život i v historických souvislostech, objeví architektonické i kulturní bohatství a uvědomí si, jak je důležité toto bohatství zachovat i jak o něj pečovat.

Charakteristika výstavy Architektura pro korunu
Výstava Architektura pro korunu – Lidé a architektura v době Karla IV. je pojata jako procházka po gotickém městě s průvodcem, kterým je architekt Karla IV., Petr Parléř. Parléř má zítra audienci u krále a musí zařídit ještě mnoho věcí – navštívit malíře, skláře, zajít za opatem kláštera a do obchodu, ke krejčímu, navštívit lázně a také vzít ve své stavební huti plány nové katedrály. Děti se na této „cestě“ seznámí s architekturou, stavitelstvím, uměním a životem lidí v době vlády Karla IV., jeho osobností a vládou. Karel IV. se v pozici císaře cítil předurčen navázat na tradici Karla Velikého. Spojení koruny římské a české vycházelo z rodové motivace: po matce Elišce měl přemyslovský původ a úzkou vazbu ke slavné minulosti českých zemí, z níž nejvýrazněji vyzařovala úcta ke sv. Václavovi. V pol. 14. stol. se české koruně vyhnula pandemie moru, která zabila více než 50 % obyvatel. Tím se dostala jižní a západní Evropa do krize, zatímco české země vzkvétaly a doháněly zpoždění, jak v politické, tak kulturní sféře.
Kromě Petra Parléře se děti seznámí s nejlepším přítelem Karla IV., Arnoštem z Pardubic, nebo mistrem Havlem ze Strahova, Karlovým osobním lékařem a astrologem. Výstava bude tvořena kulisami, modely, artefakty a replikami dobových objektů, panely s informacemi a obrázky (důraz je kladen na obrazovou část). Součástí výstavy bude jednak „průběžný úkol“ pro děti – skládání vitráže gotického okna – a dále dílny, tedy „praktická“ část, kde si děti mohou vyzkoušet některé činnosti na „vlastní kůži“ a prozkoumat je podrobněji.

Zúčastněné školy ČR v rámci projektu Hravý architekt (14):
ZŠ Sever – Hradec Králové; ZŠ Na Balabence – Praha 9, Libeň; ZŠ Obránců mírů – Most; ZŠ a MŠ Emy Destinnové – Praha 6; ZŠ Hanspaulka – Praha 6; ZŠ a MŠ Janovice – Frýdlant nad Ostravicí; ZŠ a MŠ Březová – okr. Opava; ZŠ a MŠ Větřkovice – okr. Opava; ZŠ a MŠ Skřipov, okr. Opava; ZŠ a MŠ Husova – Brno; ZŠ Mozartova – Olomouc; ZŠ Donovalská – Praha 4 Chodov; ZŠ Nádražní – Ostrava; ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí – Hradec Králové

Zúčastněné registrované školy ČR v rámci výstavy Architektura pro korunu (21):
ZŠ a MŠ Vlkoš u Přerova; ZŠ Praha 7- Korunovační; ZŠ a MŠ Petřiny-jih, Praha 6; ZŠ sv. Voršily v Praze; ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola PedF Uk Praha 2 – Kladská 1; Dům dětí a mládeže Praha 5; Střední škola hotelnictví a gastronomie Praha 9 – Klánovice; ZŠ a MŠ Kněžmost, okr. Mladá Boleslav; ZŠ Sázavská – Praha 2; ZŠ a MŠ Bílá – Praha 6; ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky – Uhelný trh, Praha 1; ZŠ Praha 2 – Vratislavova; ZŠ Speciální a praktická škola Rooseveltova – Praha 6; ZŠ Praha 3 – Lupáčova; Veselá škola – církevní základní a základní umělecká škola Soukenická – Praha 1; Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13; ZŠ a MŠ T. G. Masaryka odloučené pracoviště Bělohorská – Praha 6; ZŠ – Dr. Peška Chrudim; ZŠ Tusarova – Praha 7; SPŠ kamenická a sochařská Hořice; ZŠ Praha 10 – Nad Vodovodem; ZŠ Hornoměcholupská Praha 10 – Hostivař….

Zúčastněné země (15):
Brazílie; Bulharsko; Chorvatsko; Itálie; Izrael; Litva; Maďarsko; Mexiko; Peru; Polsko; Rakousko; Rumunsko; Slovinsko; Srbsko; USA

Zúčastněné zahraniční školy (23):
Escola Canto dos Pássaros – Brazílie; Gymnasium Sv. Cyrila a Metoděje – Bulharsko; Základní škola Horvati – Chorvatsko; Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus – Maďarsko; State Primaria di Piteccio – Itálie; Šiaulia „Sandoros“ Progymnasium – Litva; American School – Peru; Základní škola č. 44 im. Jana III Sobieskiego – Polsko; Private Volksschule Sacré Coeur – Rakousko; El Sharq – Nazareth, Izrael; Habiluim – Ramat Ga, Izrael; Moriya – Barkai -Haifa, Izrael; Afek school -Kibutz Afek, Izrael Tali – Jerusalem, Izrael; Reime – Ashdod , Izrael; Yigal alon – Sderot, Izrael; Teoretické gymnasium „Nicolae Balcescu“ – Rumunsko; Oš Poljane – Slovinsko; Škola „VUK Karadžić“ – Srbsko; Poly Ppep Country Day Middle School – Spojené státy americké; Intermediate School PSIS 187 – Spojené státy americké; PS 39 – The Landmark School – Spojené státy americké; Colegio Hebreo Sefaradi – Mexiko

Velvyslanectví Brazílie
Velvyslanectví Bulharska
Velvyslanectví Chorvatska
Velvyslanectví Itálie
Velvyslanectví Státu Izrael
Velvyslanectví Litevské republiky
Velvyslanectví Maďarska
Velvyslanectví Spojených států mexických
Velvyslanectví Peruánské republiky
Velvyslanectví Polské republiky
Velvyslanectví Rakouské republiky
Velvyslanectví Rumunska
Velvyslanectví Slovinska
Velvyslanectví Srbska
Velvyslanectví Spojených států amerických