Kontakt

Marta Kolmanová

Ředitelka projektu

GSM: +420 725 525 321

Petr Ivanov

Předseda spolku Hravý architekt
GSM: +420 606 654 121
ivanov@hravyarchitekt.cz

Organizátoři

Spoluorganizátoři

Partneři

Záštity


O projektu

Základní informace o projektu Hravý architekt

Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol, konaný v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha

Organizátoři: Czech Architecture Week (www.architectureweek.cz),Hravý architekt, z.s.

Děti před katedrálou sv. Víta na Pražském hradě, foto: Štěpán Čermák

Cíl projektu:
• přiblížit dětem základních škol adekvátní formou architekturu a začít je vychovávat k jejímu vnímání,
• poučit je o profesi a práci architekta,
• vysvětlit jim dále, co je architektonické dědictví a proč je důležité se o ně zajímat a pečovat o ně,
• přiblížit jim význam kvalitní architektury pro každodenní život,
• poukázat na propojení mezi různými obory i výtvarným uměním.

Projekt Hravý architekt obsahuje:
• vzdělávací část – přednášky architektů, památkářů a teoretiků architektury na základních školách
• výtvarná část – děti nakreslí obrázky architektonických památek
• výstava obrázků

Projekt Hravý architekt probíhá během celého školního roku, protože je rozšířen o edukační (vzdělávací) složku ve formě přípravných přednášek a besed dětí s architekty nebo vybranými odborníky, kteří dětem nastíní základní informace o architektuře, jejím vzniku, historii a tvůrcích. Děti rovněž absolvují se svými pedagogy procházky za architekturou jejich města. Procházky a přednášky jsou východiskem k výtvarné části projektu, jejímž tématem je v roce 2014 architektonický detail a umění v architektuře. Děti se seznámí s tím, jakým způsobem může být výtvarné umění spjato s architekturou (např. reliéfy, sochy, okenní vitráže, fresky, domovní znamení, chrliče, kašny, fontány, mozaiky, ozdobné prvky a detaily historických objektů – okna, římsy, dveře, štíty) a uvedené prvky výtvarně zpracují vhodně zvolenou výtvarnou technikou (tempera, akvarel, tisk, koláž, linoryt, perokresba, kresba tužkou, uhlem atd.) na papír formátu A3.

Výstava je koncipována jako putovní a v roce 2015 se bude prezentovat v dalších městech a zemích.

Projekt Hravý architekt pod záštitou paní Ivany Zemanové

Mezinárodní výtvarně-architektonický Projekt Hravý architekt je součástí mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha.
Cílem výstavy nejlepších prací projektu Hravý architekt je přiblížit dětem 4. a 5. tříd základních škol historickou architekturu jejich města, naučit je, co je architektonické dědictví a proč je důležité se o ně zajímat a pečovat o ně. Projektu se účastní vybrané základní školy z celé České republiky a úkolem dětí je výtvarně ztvárnit vybrané architektonické památky z jejich města.

 
|
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace