Kontakt

Marta Kolmanová

Ředitelka projektu

GSM: +420 725 525 321

Petr Ivanov

Předseda spolku Hravý architekt
GSM: +420 606 654 121
ivanov@hravyarchitekt.cz

Organizátoři

Spoluorganizátoři

Partneři

Záštity


Základná škola s materskou školou Sibírska Bratislava

Práce na obrázcíchZákladná škola s materskou školou
Sibírska 39, Bratislava

Ředitelka školy Mgr. Milena Partelová

tel.: +421 (0) 244 253 786

e-mail: sibirska@sibirska.sk

www.sibirska.sk

Základná škola s materskou školou je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy a výkonu územnej samosprávy v oblasti základných škôl a školských zariadení. Poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a poskytuje mravnú, etickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje aj náboženskú výchovu. Pripravuje žiakov na ďalšie štúdium, zabezpečuje pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania. Materská škola dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emotívny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Edukační činnost: Ing. Arch. Miloslav Šimánek, Miestny úrad, Bratislava – Nové Mesto
Vedoucí práce: Mgr. Milena Partelová

Děti, zapojené do projektu:
Pavel Achberger, Sára Benešová, Veronika Bohušová, Lukáš Dobrota, Samuel Kašpar, Lenka Géczová, Šimon Hegedüš, Michaela Hlasná, Viktor Hlavatovič, Barbara Horváthová, Lea Mária Jaššová, Linda Kakasová, Gabriela Ňaňová, Simona Rauschová, Erik Slabý, Viktória Škutilová, Ivona Švorcová, Petronela Vendéghová, Kristián Vo, Danylo Ovanete, Martin Biacovský, Rebecca Barbora Blašková, Šimon Broskva, Petra Bruhová, Michaela Řapíková, Martin Černík, Sofia Deáková, Benjamín Fujdala, Sarah Ghalaini, Filip Hromada, Tina Jankovičová, Monika Lániková, Michal Marada, Maximilián Karencí, Miroš Ožvald, Veronika Petríková, Samuel Púček, Natália Semanová, Peter Smola, Diana Sokuevová, Michaela Špavorová, Alex Trutz, Viktor Boris Vajda, Tomáš Vrlák, Eva Weintrágerová

Věk dětí: 10–11 let
Třída: 4. A, 5. A

 
|
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace