V roce 2016 slavila naše země významné výročí 700 let od narození císaře Karla IV. (1316–1378). U této příležitosti byla ve Valdštejnské jízdárně Národní galerie v Praze otevřena výstava nejen pro děti ARCHITEKTURA PRO KORUNU – Lidé a architektura v době Karla IV. Výstava vznikla za podpory Národní galerie v Praze a Senátu Parlamentu České republiky. Organizátorem je Czech Architecture Week a spolek Hravý architekt.

Vernisáž výstavy Architektura pro korunu se konala dne 9.11. 2016. Slavnostně ji zahájil pan Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie v Praze. Další proslovy přednesli kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, Jan Wolf, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu, Aleš Pangrác, ředitel odboru regionálního partnerství a vztahů B2B České centrály cestovního ruchu – CzechTourism a závěrečné slovo pronesl Petr Ivanov, ředitel mezinárodního festivalu Architecture Week a předseda spolku Hravý architekt.

Nezapomenutelným zážitkem bylo vystoupení žáků ze Základní školy a Mateřské školy Emy Destinnové na Praze 6 pod vedením paní učitelky Radky Štichové s písničkou Hoja hoj z filmu Noc na Karlštejně. Moc děkujeme.

V číslech

Počet zúčastněných států: 16
Počet zúčastněných škol: 40
Počet dětí které navštívily Pražský hrad: více než 1170
Návštěvnost výstavy 2906 lidí