2016 – Architektura pro korunu

Termín konání: leden–prosinec 2016
Termín konání výstavy: 7. 11. – 31. 12. 2016
Místo konání: Valdštejnská jízdárna Národní galerie v Praze
Ročník: 4.
Organizátoři: Hravý architekt z. s., Czech Architecture Week s.r.o.

Charakteristika výstavy Architektura pro korunu

Výstava Architektura pro korunu – Lidé a architektura v době Karla IV. je pojata jako procházka po gotickém městě s průvodcem, kterým je architekt Karla IV., Petr Parléř. Parléř má zítra audienci u krále a musí zařídit ještě mnoho věcí – navštívit malíře, skláře, zajít za opatem kláštera a do obchodu, ke krejčímu, navštívit lázně a také vzít ve své stavební huti plány nové katedrály. Děti se na této „cestě“ seznámí s architekturou, stavitelstvím, uměním a životem lidí v době vlády Karla IV., jeho osobností a vládou. Karel IV. se v pozici císaře cítil předurčen navázat na tradici Karla Velikého. Spojení koruny římské a české vycházelo z rodové motivace: po matce Elišce měl přemyslovský původ a úzkou vazbu ke slavné minulosti českých zemí, z níž nejvýrazněji vyzařovala úcta ke sv. Václavovi. V pol. 14. stol. se české koruně vyhnula pandemie moru, která zabila více než 50 % obyvatel. Tím se dostala jižní a západní Evropa do krize, zatímco české země vzkvétaly a doháněly zpoždění, jak v politické, tak kulturní sféře.
Kromě Petra Parléře se děti seznámí s nejlepším přítelem Karla IV., Arnoštem z Pardubic, nebo mistrem Havlem ze Strahova, Karlovým osobním lékařem a astrologem. Výstava bude tvořena kulisami, modely, artefakty a replikami dobových objektů, panely s informacemi a obrázky (důraz je kladen na obrazovou část). Součástí výstavy bude jednak „průběžný úkol“ pro děti – skládání vitráže gotického okna – a dále dílny, tedy „praktická“ část, kde si děti mohou vyzkoušet některé činnosti na „vlastní kůži“ a prozkoumat je podrobněji.

Návštěvnost výstavy: V období 7. 11. – 31. 12. 2016 výstavu Architektura pro korunu ve Valdštejnské jízdárně Národní galerie v Praze navštívilo 9459