Spolek Hravý architekt

Projekt Hravý architekt probíhá během celého školního roku, protože je rozšířen o edukační (vzdělávací) složku ve formě přípravných přednášek a besed dětí s architekty nebo vybranými odborníky, kteří dětem nastíní základní informace o architektuře, jejím vzniku, historii a tvůrcích. Děti rovněž absolvují se svými pedagogy procházky za architekturou jejich města. Procházky a přednášky jsou východiskem k výtvarné části projekt. Děti se seznámí s tím, jakým způsobem může být výtvarné umění spjato s architekturou (např. reliéfy, sochy, okenní vitráže, fresky, domovní znamení, chrliče, kašny, fontány, mozaiky, ozdobné prvky a detaily historických objektů – okna, římsy, dveře, štíty) a uvedené prvky výtvarně zpracují vhodně zvolenou výtvarnou technikou (tempera, akvarel, tisk, koláž, linoryt, perokresba, kresba tužkou, uhlem atd.) na papír formátu A3. Více informací →


Název: Hravý architekt, z. s.

Sídlo: Masarykovo nábřeží 250/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 02805634

Právní forma: Spolek

Zapsaný: ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce č. 59239

Účel spolku:

  • výchova a osvěta dětí a studentů ze základních, středních a základních uměleckých škol, vyšších a vysokých škol, dětských domovů, dětských zájmových kroužků a organizací zabývajících se dětmi vyžadujícími speciální pedagogické zacházení v oblasti architektury, urbanismu, designu a výtvarného umění
  • mezinárodní program
  • prostřednictvím besed a přednášek, vlastivědných vycházek, výtvarné činnosti a činnosti v rámci pracovních dílen vytvářet a rozvíjet povědomí dětí v těchto oblastech, zároveň je vychovávat k vnímání životního prostoru a prostředí, v němž žijí, naučit je, že je možné se aktivně podílet na jeho vytváření
  • organizování výstav a prezentací dětských a studentských prací, organizování dětských a studentských soutěží
  • vydavatelská činnost: vydávání informačních a vzdělávacích publikací, učebnic, pracovních listů, časopisů, katalogů a publikací