O Projektu

 

Projekt Hravý architekt se narodil doslova na Pražském hradě. A za dobu svého růstu se stal zajímavým a respektovaným mezinárodním projektem. 

Hravý architekt z.s. je spolek, který má ve svém poslání zakotvenou výchovu dětí ze základních, středních a uměleckých škol, vyšších a vysokých škol, dětských domovů, dětských zájmových kroužků a organizací zabývajících se dětmi vyžadující speciální pedagogické zacházení v oblasti architektury, urbanismu a výtvarného umění.

Organizujeme mezinárodní program, prostřednictvím besed, přednášek, vlastivědných vycházek, výtvarné činnosti a pracovních dílen. Vytváříme a rozvíjíme povědomí dětí v těchto oblastech, zároveň je učíme našimi projekty k vnímání životního prostoru a prostředí, v němž žijeme a mohou se tak aktivně podílet na jeho vytváření. Organizujeme výstavy a prezentace dětských a studentských prací.

 

Mezinárodní výtvarně-architektonický projekt Hravý architekt vznikl v roce 2013. Ve svých počátcích existoval jako součást mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Czech Architecture Week. V současnosti je však samostatným projektem. Je zaměřený na děti, které nevtíravou, hravou a zábavnou formou seznamuje s architekturou. Obecný princip projektu: děti zpracovávají výtvarnými technikami vybrané architektonické památky svého města. S tím jim pomáhají přednášky městských architektů, historiků umění a dalších odborníku. Účastní se komentovaných procházek a teprve potom téma zpracovávají. V mnoha případech s neuvěřitelnou originalitou. Podstata projektu je, aby se děti naučily architekturu vnímat a aby chápaly její roli v živém městském organismu.

Projekt je prostředníkem pro vytváření vřelého vztahu dětí ke svému městu. S každým novým ročníkem se v nich snažíme podpořit dojem, že být hrdý na město, ve kterém žiji, není ani přežitek, ani ostuda. S tím samozřejmě souvisí i jistá míra zodpovědnosti vůči svému městu, kterou si děti v průběhu projektu postupně uvědomují. Stejné myšlenky šíříme i v zahraničí. Hravý architekt je od počátku koncipován jako mezinárodní projekt. Ke spolupráci jsme pozvali odborníky z řad architektů, stavařů, historiků umění i umělců, kteří dětem vysvětlují, jak zdánlivě nenápadný svět architektury tvoří nedílnou součást našeho bytí.

Každoročně se účastní více než deset státu světa, mezi něž patří například: Brazílie, Bulharsko, Čína, Chorvatsko, Izrael, Litva, Mexiko, Peru, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Spojené státy americké, Turecko, Velká Británie atd. Již od roku 2013 je naším partnerem UNESCO. Ve spolupráci s ním jsme již dvakrát uspořádali výstavu ve WHC UNESCO v Paříži a hodláme v tomto pokračovat i nadále.