Výstava České a Slovenské kulturní dědictví očima dětí

Hlavní částí dětského programu bude výstava vybraných základních škol z Česka a Slovenska. Cílová věková skupina jsou převážně děti ze
4. a 5. třídy základních škol, které budou kreslit architektonické památky a to nejen ve svém městě. Doprovodný program pak budou tvořit dílny, semináře a další akce. Téma výstavy je české a slovenské kulturní dědictví našich měst a památky UNESCO.

Z vybraných obrázků následně vznikne výstava, která bude vystavena v rekonstruovaných prostorech Nejvyššího purkrabství na Pražském hradě. Tento první projekt zdůrazní a podtrhne vztahy mezi oběma našimi státy a položí základy do budoucna díky spolupráci dětí z Česka i Slovenska. Jedná se o první výstavu v rámci dlouhodobého programu zaměřeného na architektonické dědictví jednotlivých států.

Tuto jedinečnou výstavu bychom poté rádi následně umístili do prostor Bratislavského hradu.

Vstup na výstavu bude zdarma.