ZŠ Blovice

LOKALITA
Blovice, Česká republika

WEBOVÉ STRÁNKY
www.zs-blovice.cz

O ŠKOLE

V současné době je naše základní škola bezbariérová , disponuje dvěma pavilóny pro 1. a 2.
stupeň, velkou a malou tělocvičnou, pavilónem školní družiny, kde se zároveň nachází školní kuchyně
a jídelna a plaveckou učebnou. Budovy školy leží v oploceném parku, jehož součástí je nové víceúčelové a atletické hřiště, naučná stezka a vybavené sportoviště pro trávení volného času žáků. Od roku 2006 je součástí našeho areálu dětské dopravní hřiště, na němž zajišťuje naše škola dopravní výchovu pro žáky celého okresu Plzeň-jih. Díky výborné spolupráci se zřizovatelem a díky úspěšné realizaci několika projektů vedením školy za pomoci všech ostatních pedagogů, je naše škola v současné době velice moderně vybavena jak nábytkem, tak technikou. Žákům jsou k dispozici dvě počítačové učebny, laboratoře chemie, fyziky i biologie vybavené moderními přístroji. Dvě čtenářské dílny se současnou dětskou literaturou a interaktivními tabulemi a dílna na technické práce, která byla letos rozšířena a bude nově vybavena. Dále čekáme na novou jazykovou učebnu, která by měla být dodána do konce letošního roku. Ve všech odborných učebnách a dvou hernách na 1. stupni jsou interaktivní tabule a v 16 kmenových třídách interaktivní televize.