Druhé předvánoční setkání v Ostravě

V pondělí 18. 12. 2017 proběhlo druhé setkání, kde jsme předávali maketu. Děti z Přírodovědného gymnázia PRIGO dostaly ke zpracování maketu průčelí kostela Navštívení Panny Marie ve Frýdku.

V krásné atmosféře po třetí adventní neděli děti slavnostně předaly hotovou maketu panu biskupu Františku Václavovi Lobkowiczovi za přítomnosti 1. náměstka hejtmana moravskoslezského kraje pana Lukáše Curyla.

Maketu zhotovil Aleš Marboe.

Maketa před zpracováním