Závěr pátého ročníku Hravého architekta

V říjnu jsme dokončili pátý ročník Hravého architekta výstavou Hraví stavitelé chrámů. Nyní již pro vás připravujeme nový projekt, ale ještě než se do něj pustíme, tak se za ohlédneme za uplynulým ročníkem.

Cílem projektu bylo dětem přiblížit architekturu zábavnou formou. Aby se dozvěděli něco o jedné z největších epoch dějin. Na závěrečné výstavě jsme neučili děti jen o umění ale i jsme si povídali o životním stylu lidí té doby, dobovém oblékání, hygieně a vzniku voňavek. Přidali vybrané lehce krvavé historky z této doby. Protože nic neutuží znalost jako reálná událost, jak z filmu vystřižená.

Samozřejmě jsme si vysvětlili i věci k architektuře. Například proč je barokní sloh tak majestátní, zlacený a zdobený. A s tím spojenou důležitost víry pro tehdejšího člověka. Baroko bylo posledním univerzálním slohem a bylo jedním z vrcholů architektury. Nejvíce se projevilo na církevních stavbách, vzhledem k tomu, že barokní sloh byl vlajkovou lodí rekatolizace Evropy a christianizace Ameriky. A i na zaslaných dětských kresbách vidíme převážně kostely a chrámy.

Na téměř každé prohlídce vznikaly čilé diskuze třeba o vlivu antické kultury na období baroku. Proč se pražská čtvrť jmenuje Troja a jak s tím souvisí místní zámek, kde se vzalo baroko mezi americkými indiány či jak se dostal kult sv. Jana Nepomuckého až do hloubek amazonského pralesa.

My i děti si výstavu užili a zcela určitě odjížděli plni dojmů, o čemž svědčí i děkovné dopisy ze škol.

Nyní se připravujeme výstavu Baroko očima dětí na zahraniční destinace.

Na příští rok připravujeme nové téma a to 100 let hravé architektury, kdy se u příležitosti výročí založení samostatné Československé republiky ohlédneme za architekturou od roku 1918 do dnes.

 

Pátý ročník v číslech
Návštěvnost výstavy: 3080
Zúčastněné školy: 17
Hraví architekti: 351
Zúčastněné státy: 11