ZŠ Břečťanová

LOKALITA
Praha 10, Česká republika

WEBOVÉ STRÁNKY
www.zsbrectanova.cz

O ŠKOLE

Základní škola Břečťanová je úplná škola s devíti postupnými ročníky, škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, škola s přípravnou třídou. Škola je spádovou školou pro oblast Zahradního Města a Záběhlic, je umístěna v klidné části sídliště, mimo komunikace a je dobře dostupná MHD. ZŠ Břečťanová je pavilonová škola (plán areálu  zde  ) s několika zatravněnými a osázenými zelenými pásy mezi pavilony, se sportovním areálem, hřištěm a zahradou pro školní družinu. Škola se skládá ze šesti dvoupodlažních pavilonů a jednoho přízemního. V něm bylo, po celkové rekonstrukci, k 1. 12. 2014 otevřeno odloučené pracoviště MŠ Mládežnická.

Dalším samostatným pavilonem je tělocvična. Podél pavilonů jsou zastřešené pergoly. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) je od 1. 9. 2019  patnáct tříd, každý ročník po třech třídách, na druhém stupni je devět tříd – 6. ročník po třech třídách, 7., 8. a 9. ročník po dvou třídách. Od školního roku 2008 / 2009 je vyučován na 1. stupni anglický jazyk již od 1. ročníku jako předmět nepovinný. Budovy a prostory školy jsou dimenzovány pro 630 žáků, od 1. září 2019 má škola 555 žáků. Součástí školy je školní družina pro žáky 1. – 3. ročníku. Školní družina má možnost využívat v areálu školy zahradu s herními prvky, víceúčelové hřiště, tělocvičnu. Při výuce je využívána pracovna informatiky, infocentrum a odborné pracovny. Pro další studium žáků i pedagogů je k dispozici žákovská a učitelská knihovna. Pro žáky 1. a 2. stupně je nainstalováno 25 interaktivních tabulí a třídy jsou vybaveny keramickými tabulemi.