ZŠ Duhovka

LOKALITA
Praha 6, Česká republika

WEBOVÉ STRÁNKY
www.duhovkaskola.cz

O ŠKOLE

Vítáme Vás na stránkách Základní školy Duhovky. Základní škola Duhovka se v roce 2010 stala součástí česko – anglického vzdělávacího systému Duhovka, který nabízí komplexní a propojené vzdělávání od předškolního věku až po dospělost (1,5 – 19 let). Školy na sebe vnitřně navazují a umožňují tak dětem plynulý přesun z nižšího na vyšší stupeň.

Duhovka nabízí česko – anglické vzdělání vycházející převážně z metody Marie Montessori, nicméně je otevřená dalším pedagogickým přístupům a z každého volí právě to vhodné pro daný věk a potřeby dětí.

Základní škola Duhovka je škola prvního a druhého stupně. Od září 2019 přijímáme děti i do šesté třídy. Třídy jsou věkově smíšené (1.-3.ročník, 4.-5.ročník a 6. ročník), abychom podpořili proces učení a přirozené soužití dětí. V každé třídě je nejvýše 22 a s nimi dva montessori kvalifikovaní učitelé – český učitel a anglicky mluvící učitel (rodilý mluvčí).

Snažíme se vytvořit takové prostředí, které odpovídá přirozeným vývojovým potřebám dětí. Duhovka vede děti k samostatnosti, k uvědomění si osobní zodpovědnosti za to, co vytvářejí a k aktivnímu přístupu k životu. Zvláštní důraz klademe na to, aby se děti naučily přemýšlet v souvislostech a aby si jednoduše uměly v životě poradit a hledaly a žily svoje vlastní cesty, nikoliv cesty “předpřipravené” jejich rodiči či společností obecně.