ZŠ Jana Husa

LOKALITA
Písek, Česká republika

WEBOVÉ STRÁNKY
www.zsjanahusa.edupage.org

O ŠKOLE

Stavba školy byla zahájena ve válečném roce 1914 a již v roce 1916 byla stavba ukončena a budova předána do užívání. Vyučování bylo zahájeno dne 2.10.1916, kolaudace proběhla dne 10.10.1916. Celkové náklady na stavbu tehdy činily 515 tisíc korun.  Na počest jubilea Jana Husa nese škola jeho jméno. V průčelí budovy je Husův reliéf od sochaře Vokálka. V roce 1917 bylo v budově Měšťanské školy dívčí a chlapecké s 12 tříd s 674 žáky. O otevření školy informoval též časopis Otavan.   V letech 1957-8 byl na školním dvoře postaven pavilon dílen. V současnosti byl zrekonstruován a je v něm umístěno 5 tříd l.stupně. V průběhu let 1976-79 byl k historické budově přistavěn pavilon stravování a mimoškolní výchovy. Zde jsou kromě školní jídelny další třídy l.stupně a oddělení školní družiny. Po dlouhých letech se naše velká škola dočkala 6. září 2006 kvalitního venkovního sportoviště. Na podzim roku 2006 oslavila škola devadesát let od založení. Více informací v článku Listů Písecka.