ZŠ Nepomucká

LOKALITA 
Praha 5, Česká republika

WEBOVÉ STRÁNKY
www.nepomucka.cz

O ŠKOLE

ZŠ Nepomucká je úplnou základní školou s I. – IX. ročníkem. Škola vzdělává zhruba 550 žáků. Je umístěna ve dvou budovách. Hlavní pracoviště je v Nepomucké 1/139, kde jsou třídy všech ročníků. Další třídy pro děti 1. stupně se nachází na odloučeném pracovišti, v ulici Beníškové 1/1258. Pro potřeby školní družiny využívá škola další odloučené pracoviště v ulici Nepomucká 3/1264.