ZŠ Ústí nad Orlicí

LOKALITA
Ústí nad Orlicí, Česká republika

WEBOVÉ STRÁNKY
www.zstrebovska-ustino.cz

O ŠKOLE

Ve školním roce 2019/2020 má škola 9 tříd, které navštěvuje celkem 207 žáků. 5 tříd je na 1. stupni, 4 třídy na 2. stupni. Na škole působí 17 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny a 4 asistenti.

Škola využívá hlavní budovu na Třebovské ulici, kterou tvoří původní část (stará budova) a novější přístavba (nová budova). Součástí školy je samostatný objekt tělocvičny. Vlastní hřiště má škola od září 2003.

Škola má odborné učebny fyziky, chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu a hudební výchovy. Pro praktické činnosti je k dispozici školní dílna, cvičná kuchyňka a počítačová učebna.

Vyučování začíná v 7.50 hod. a končí nejpozději v 15.05 hod.

Do školní družiny mají možnost chodit žáci 1. až 3. ročníku, výjimečně i 4. ročníku. Je plně využita. Nástup některých žáků je již v 6.15 hod., ukončení provozu v 16.15 hod. Školní družina má dvě oddělení a využívá prostory v přízemí staré budovy.

Obědy jsou zajišťovány ve školní jídelně. Výdej obědů probíhá od 11.30 do 13.30 hod.