1. ZŠ Kadaň

Město, Stát:  Kadaň, Česká republika
Název ZŠ: Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov
Ředitelka: Mgr. Irena Gahlerová
Web: www.1zskadan.cz

O škole:

Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479 je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) i na 2. stupni (6. až 9. ročník) je zpravidla vyučováno ve dvou paralelních třídách. Kapacita školy se ale od 3. 9. 2012 změnila, protože v pavilonu C vznikl prostor pro předškolní vzdělávání. (Od 1.9.2013 stanovena kapacita na 440 žáků).  Škola je spádovou školou pro okolní neúplné školy obcí a spádovou školou pro obce, kde není základní školství realizováno. V těsné blízkosti školy je autobusové a vlakové nádraží. Škola je umístěna v centru sídelní části města. V sousedství je městské kino, obchodní dům, koupaliště, několik hřišť určených k různým sportovním aktivitám, cyklostezka a také největší kadaňský park Rooseveltovy sady. Škola má dvě tělocvičny, bazén, multifunkční hřiště. Pro žáky jsou k dispozici odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, dílny, hudebny, počítačové učebny. Žákům jsou k dispozici 4 interaktivní tabule. Během roku realizujeme řadu celoškolních projektů. V poslední době např. výročí Josefa Lady, Okno do světa, Ovoce do škol apod. Pořádáme výjezdy do škol v přírodě, lyžařské, cyklistické kurzy. Veškeré školní akce a projekty jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy.

Lektoři: Doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Téma lekce: Kadaňské vily a jejich zapomenuté osudy

Zúčastněné děti (3.A, 3.B):

Apolenová Michaela, Copachinschi Bianca, Förster Adéla, Förster Tereza, Kristová Ráchel, Kubincová Zuzana, Kubrtová Nicoleta, Kujalová Eliška, Miškovičová Gabriela, Procházková Michaela, Převor Jiří, Rimský Daniel, Šarközi Lukáš, Turták Jaroslav, Vlasák Miroslav Jan, Žatecký Štěpán

Bumba Daniel, Cidylo František, Čonka Nikolas, Filip Adam, Hobíková Vanessa, Jindříšková Natálie, Jiránek Alex, Kelemaníková Karolína, Kupička Prokop, Mišalková Nikola, Nápravníková Barbora, Novotný David, Polívka Jiří, Růžička Daniel, Šebesta Lukáš, Žlab Mario Vilém

Popisky fotek:

  1. Villa Fränzi, Kadaň, Ráchel Kristová, 9 let
  2. Villa Tropschuh, Kadaň, Daniel Bumba, 9 let
  3. Villa Fischer, Kadaň, Jiří Převor, 9 let
  4. Villa Fischer, Kadaň, Lukáš Šarközi, 9 let
  5. Villa Tropschuh, Kadaň, Eliška Kujalová, 9 let
  6. Villa Nowotny, Kadaň, Michaela Procházková, 9 let

Obrázky dětí:

Fotografie ze školy:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *