Dům dětí na Pražském hradě

 

Koncepce Domu dětí na Pražském hradě navazuje na dlouholetou tradici Domu československých dětí, který v prostorách Hradu v minulosti fungoval a nabízel tak dětem tvořivou zábavu a poučení. V současné době je záměrem poskytnout zázemí a nabídnout kvalitní edukační programy pro rozvoj a zájmovou činnost různých věkových kategorií dětí, a tak přímo ovlivnit a rozšířit jejich vnímání kulturního a historického dědictví. Program Domu dětí zahrnuje dlouhodobé i krátkodobé projekty se stěžejním bodem v podobě dětských výstav, přednášek, besed, výtvarných dílen, koncertů, divadelních představení a mnoho dalšího. Vše bude probíhat ve spolupráci s pedagogickými pracovníky či odbornými externisty v závislosti na organizované činnosti a pod záštitou Správy Pražského hradu.

 

 

 

Cílem Domu dětí je stát se celoročním celorepublikovým kulturním centrem pro všechny děti. Vybrané akce budou mít mezinárodní charakter – zúčastní se jich pozvaní zahraniční hosté, dětské skupiny v rámci pozvaných škol a ambasadoři z celého světa. Dětem tak nabídneme atraktivní poznávání kultury dalších států, kontinentů a kulturních entit. Dům dětí je tak místem, kde děti mohou svobodně rozvíjet fantazii, tvůrčí potenciál a hravým způsobem rozšiřovat své povědomí a znalosti nejen o dědictví dob minulých, ale také lépe porozumět světu současnému.