Mariánské Lázně

Město, Stát: Mariánské Lázně, Česká republika

Název ZŠ: ZŠ Úšovice

Ředitelka: PaedDr. Alena Hálová

Web: www.zsml2.cz

Email: Halova.A@seznam.cz

Telefon:+420 776 575 774

 

O škole:

Naše škole se nachází v Mariánských Lázních, ve čtvrti zvané Úšovice. Už není nejmladší, je jí 57 let. Máme 21 tříd, do kterých chodí asi 500 žáků, což není tak málo. Kromě budovy školy (velké a malé), máme ještě školní jídelnu, školní družinu, dílny, velkou tělocvičnu a za ní super hřiště s běžeckou dráhou, doskočištěm a hřiště s umělých povrchem Pro mladší spolužáky je tu ještě zahrada s různými atrakcemi a letní třídou. Při vyučování objevujeme spousty zajímavých věcí a mimo to podnikáme různé výlety a výpravy. Do soutěže o baroku jsme se přihlásili také proto, že jsme měli v plánu navštívit klášter Teplá. A tak jsme se toulali celým barokním křídlem a obdivovali nádhernou barokní knihovnu. Zároveň jsme si vyzkoušeli v klášteře starý knihtisk z barokní doby a druhá skupina zase malbu na obrovská plátna. Rádi vás v naší „bezva“ škole přivítáme a ukážeme, co všechno dokážeme.

Lektoři: Mgr. Jana Wenzlová, Mgr. Michaela Pecherová

Téma lekce: Život v barokním kláštere

Zúčastněné děti (třídy 3.A a 4.B):

Bartoš Jan, Bartošová Hana, Harmáček Tomáš, Hlaváčová Daniela, Hnát Adam, Hodovská Klára, Chválová Jana, Kahúnová Natálie, Komanová Sophie, Kuffnerová Štěpánka, Petruš Ondřej, Rottenborn Jan, Součková Anna, Šourková Zuzana, Šrámek David, Štěpánková Nela, Štrunc Pavel, Vašíčková Tereza, Vejpuská Eliška, Zadranský Ludvík

Popisky fotek:

  1. Brána milosrdenství v klášteře Teplá, detail Klára Hodovská, 9 let.
  2. Věže klášterního kostela v Teplé, Tomáš Harmáček, 9 let.
  3. Východní a severní křídlo konventu kláštera v Teplé, Natálie Kahúnová, 9 let.
  4. Západní štít prelatury kláštera v Teplé, Jana Chválková, 10 let.
  5. Kašna na rajském dvoře konventu v klášteře Teplá, Daniela Hlaváčová, 9 let.
  6. Barokní prvky kláštera v Teplé, Eliška Vejpuská, 9 let.

Fotografie ze školy: