Setkání s kardinálem Dukou

Dne 27. 2. 2018 proběhlo poslední setkání a předání maketu v rámci loňského ročníku Hraví stavitelé chrámů. Maketu Matyášovy brány vytvořil Aleš Marboe a výtvarně ji zpracovaly děti z DDM Praha 6. Jmenovitě. Vilém a Tadeáš Charwot a Anička Doležalová.

Maketu jsme předávali panu kardinálovi Dominiku Dukovi. Za Hravého architekta se zúčastnil pan předseda spolku Petr Ivanov a ředitelka projektu Marta Kolmanová. Městkou část Praha 6 prezentovala paní architekta Eva Smutná a děti ze školy Petřiny – sever (třída 5.B) za doprovodu paní ředitelky Jany Kindlové.

Po předání makety, pamětního listu a dárků si s námi pan kardinál poseděl v sálu arcibiskupů, kde nám povyprávěl něco o historii arcibiskupského paláce a minulých arcibiskupů. Poté nás vzal pan knihovník – expert na historii paláce – spolu s panem sekretářem na komentovanou prohlídku. Děti mohly vidět gobelíny v místech, kde se natáčel film Amadeus a za kterými dveřmi pan kardinál pobývá. Navštívili jsme společně kapli a na závěr nás vzal tajným schodištěm ve zdi až na střechu paláce, kde na nás čekal fantastický výhled na Prahu.

Dětem se vůbec nechtělo domů a strávili jsme zde tak plné dvě hodiny.