2014 – Architektonický detail a umění v architektuře

Součástí mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha je v letošním roce druhý ročník mezinárodního výtvarně-architektonického projektu pro děti 4. a 5. tříd základních škol Hravý architekt, konaný pod záštitou Ivany Zemanové. Projekt se již v roce 2013 setkal s velmi pozitivním ohlasem, proto organizátoři pokračují v tradici každoročních setkání dětí po zahájení nového školního roku na Pražském hradě.
V letošním roce se projektu účastní a na Pražský hrad přijedou i děti z dalších zemí Visegrádské 4: Slovenska, Polska a Maďarska. Do projektu se zapojily rovněž děti z Itálie, která bude předsedat Evropské Unii. Celkem se Hravého architekta 2014 zúčastní více než 800 dětí.

V letošním roce děti kreslily a malovaly na téma architektonický detail a umění v architektuře – výtvarné zpracování umění, spjatého s architekturou. Kreslily reliéfy, sochy, okenní vitráže, fresky, domovní znamení, chrliče, kašny, fontány, mozaiky, ozdobné prvky a detaily historických objektů – okna, římsy, dveře, štíty, které předtím objevovaly na besedách a společných vycházkách po svém městě.

Na většině škol proběhly tyto přípravné přednášky, besedy a procházky s místními architekty a odborníky, kteří dětem vyprávěli o architektuře a jejích tvůrcích. Děti se dozvěděly, jak jejich město vznikalo, slyšely o zajímavých historických stavbách a místech, o společném architektonickém dědictví a o tom, proč je důležité se o ně zajímat a pečovat o ně. Seznamovaly se i s profesemi architekta a památkáře i s významem kvalitní architektury pro každodenní život.

Po dokončení práce děti vybraly ty nejlepší obrázky, které budou v rámci festivalu představeny v samostatné expozici na výstavě v Jiřském klášteře na Pražském hradě, ve dnech 15. 9. – 12. 10. 2014. Třídy, které na projektu pracovaly, tady také stráví celý den: v doprovodu svých pedagogů si prohlédnou výstavu Hravý architekt, obdrží dárky od partnerů a organizátorů a ve skupinách se zúčastní připraveného programu. Například na Plečnikově vyhlídce pro ně organizátoři ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a známými osobnostmi architektury připravují úžasné tvůrčí ateliéry, setkání se známými architekty, nebo prohlídku Jižních zahrad.

Vernisáž proběhla 15. 9. 2014 na Pražském Hradě v Jiřském klášteře

V číslech
Počet zúčastněných států: 5
Počet zúčastněných škol: 30
Počet dětí které navštívily Pražský hrad: 750
Návštěvnost výstavy 7 280 lidí